Зміни внесені до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищіх навчальних закладах

Зміни внесені до переліку спеціальностей

Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

Шифр галузі

Найменування галузі знань

Напрям підготовки

Код напряму підготовки

Освіта

0101

Педагогічна освіта

дошкільна освіта

6.010101

початкова освіта

6.010102

технологічна освіта

6.010103

професійна освіта (за профілем)

6.010104

корекційна освіта (за нозологіями)

6.010105

соціальна педагогіка

6.010106

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

фізичне виховання*

6.010201

спорт

6.010202

здоров'я людини*

6.010203

Гуманітарні науки та мистецтво

0201

Культура

культурологія

6.020101

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020102

музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

6.020103

народна художня творчість

6.020104

документознавство та інформаційна діяльність

6.020105

менеджмент соціокультурної діяльності

6.020106

0202

Мистецтво

театральне мистецтво

6.020201

хореографія

6.020202

кіно-, телемистецтво

6.020203

музичне мистецтво*

6.020204

образотворче мистецтво*

6.020205

реставрація творів мистецтва

6.020206

дизайн*

6.020207

декоративно-прикладне мистецтво*

6.020208

естрадно-циркове мистецтво

6.020209

фотомистецтво

6.020210

0203

Гуманітарні науки

філософія*

6.020301

історія*

6.020302

філологія*

6.020303

богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)*

6.020304

Соціальні науки, бізнес і право

0301

Соціально-політичні науки

соціологія

6.030101

психологія*

6.030102

практична психологія*

6.030103

політологія*

6.030104

0302

Міжнародні відносини

міжнародні відносини

6.030201

міжнародне право

6.030202

міжнародні економічні відносини

6.030203

міжнародна інформація

6.030204

країнознавство

6.030205

міжнародний бізнес

6.030206

0303

Журналістика та інформація

журналістика

6.030301

реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030302

видавнича справа та редагування

6.030303

0304

Право

правознавство

6.030401

правоохоронна діяльність

6.030402

0305

Економіка та підприємництво

економічна теорія

6.030501

економічна кібернетика

6.030502

міжнародна економіка

6.030503

економіка підприємства

6.030504

управління персоналом та економіка праці

6.030505

прикладна статистика

6.030506

маркетинг

6.030507

фінанси і кредит

6.030508

облік і аудит

6.030509

товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

0306

Менеджмент і адміністрування

менеджмент

6.030601

Природничі науки

0401

Природничі науки

хімія*

6.040101

біологія*

6.040102

геологія*

6.040103

географія*

6.040104

гідрометеорологія

6.040105

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

6.040106

0402

Фізико-математичні науки

математика*

6.040201

механіка

6.040202

фізика*

6.040203

прикладна фізика*

6.040204

статистика

6.040205

астрономія

6.040206

0403

Системні науки та кібернетика

прикладна математика

6.040301

інформатика*

6.040302

системний аналіз

6.040303

Інженерія

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

комп'ютерні науки

6.050101

комп'ютерна інженерія

6.050102

програмна інженерія

6.050103

0502

Автоматика та управління

системна інженерія

6.050201

автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології

6.050202

0503

Розробка корисних копалин

гірництво

6.050301

торфова справа

6.050302

переробка корисних копалин

6.050303

нафтогазова справа

6.050304

0504

Металургія та матеріалознавство

металургія

6.050401

ливарне виробництво

6.050402

інженерне матеріалознавство

6.050403

0505

Машинобудування та матеріалообробка

прикладна механіка

6.050501

інженерна механіка

6.050502

машинобудування

6.050503

зварювання

6.050504

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

теплоенергетика

6.050601

гідроенергетика

6.050602

атомна енергетика

6.050603

енергомашинобудування

6.050604

0507

Електротехніка та електромеханіка

електротехніка та електротехнології

6.050701

електромеханіка

6.050702

0508

Електроніка

мікро- та наноелектроніка

6.050801

електронні пристрої та системи

6.050802

акустотехніка

6.050803

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

радіотехніка

6.050901

радіоелектронні апарати

6.050902

телекомунікації

6.050903

мережі та системи поштового зв'язку

6.050904

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

метрологія, стандартизація та сертифікація

6.051002

приладобудування

6.051003

оптотехніка

6.051004

0511

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

авіа- та ракетобудування

6.051101

двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

6.051102

авіоніка

6.051103

0512

Морська техніка

суднобудування та океанотехніка

6.051201

0513

Хімічна технологія та інженерія

хімічна технологія

6.051301

хімічна інженерія

6.051302

0514

Біотехнологія

біотехнологія

6.051401

біомедична інженерія

6.051402

0515

Видавничо-поліграфічна справа

видавничо-поліграфічна справа

6.051501

0516

Текстильна та легка промисловість

технологія та дизайн текстильних матеріалів

6.051601

технологія виробів легкої промисловості

6.051602

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

харчові технології та інженерія

6.051701

технологічна експертиза та безпека харчової продукції

6.051702

0518

Оброблювання деревини

деревооброблювальні технології

6.051801

Будівництво та архітектура

0601

Будівництво та архітектура

будівництво

6.060101

архітектура

6.060102

гідротехніка (водні ресурси)

6.060103

Транспорт

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

аеронавігація

6.070102

обслуговування повітряних суден

6.070103

морський та річковий транспорт

6.070104

рухомий склад залізниць

6.070105

автомобільний транспорт

6.070106

системи забезпечення руху поїздів

6.070107

залізничні споруди та колійне господарство

6.070108

Геодезія та землеустрій

0801

Геодезія та землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції

0901

Сільське господарство і лісництво

агрономія

6.090101

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6.090102

лісове і садово-паркове господарство

6.090103

лісозаготівля

6.090104

захист рослин

6.090105

0902

Рибне господарство та аквакультура

водні біоресурси та аквакультура

6.090201

рибальство

6.090202

Техніка та енергетика аграрного виробництва

1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

6.100101

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100202

Ветеринарія

1101

Ветеринарія

ветеринарна медицина

6.110101

Охорона здоров'я

1201

Медицина

сестринська справа

6.120101

лабораторна діагностика

6.120102

1202

Фармація

фармація

6.120201

Соціальне забезпечення

1301

Соціальне забезпечення

соціальна допомога

6.130101

соціальна робота

6.130102

Сфера обслуговування

1401

Сфера обслуговування

готельно-ресторанна справа

6.140101

побутове обслуговування

6.140102

туризм

6.140103

Державне управління

1501

Державне управління**

   

Військові науки

1601

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

конкретний перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОН

 

Безпека

1701

Інформаційна безпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170101

системи технічного захисту інформації

6.170102

управління інформаційною безпекою

6.170103

1702

Цивільна безпека

цивільний захист

6.170201

охорона праці

6.170202

пожежна безпека

6.170203

Специфічні категорії

1801

Специфічні категорії**

   

* Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

** Галузі знань, що передбачають підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1193 від 03.10.2007№ 565 від 25.06.2008№ 990 від 09.09.2009№ 107 від 03.02.2010№ 264 від 02.03.2010№ 365 від 26.05.2010№ 267 від 17.03.2011№ 576 від 01.06.2011№ 922 від 10.10.2012}

Отправляйте нам заявку на тестирование и консультацию