Перелік галузей знань, напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки військових фахівців

Перелік галузей знань військових фахівців

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
оборони України 
19.06.2012  № 408

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
9 липня 2012 р. 
за № 1155/21467

Перелік галузейзнань, напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

№ з/п

Шифр та найменування галузі знань

Код і напрям підготовки

Спеціальність підготовки

Спеціалізація спеціальності підготовки

 

1

2

3

4

5

 

Освіта

 

1

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

6.010201 Фізичне виховання

Фізичне виховання і спорт

Фізична підготовка у військах (силах)

 

Гуманітарні науки та мистецтво

 

2

0201. Культура

6.020101. Культурологія

Культурологія

Культурно-виховна, просвітницька робота та організація дозвілля у військах (силах)

 

3

0202. Мистецтво

6.020204. Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Диригування військовими оркестрами (ансамблями пісні і танцю), оркестрові духові та ударні інструменти

 

4

0203. Гуманітарні науки

6.020303. Філологія

Переклад

Військовий переклад (за мовами)

 

Соціальні науки, бізнес і право

 

5

0301. Соціально-політичні науки

6.030102. Психологія

Психологія

Військова психологія.

Психологічне забезпечення діяльності підрозділів внутрішніх військ

 

6.030104. Політологія

Політологія

Інформаційно-пропагандистське забезпечення діяльності військ (сил)

 

6

0302. Міжнародні відносини

6.030201. Міжнародні відносини

Міжнародна інформація

Розвідувально-інформаційне забезпечення (за мовами) діяльності військ (сил)

 

Міжнародні відносини

Міжнародні відносини у військовій сфері

 

7

0303. Журналістика та інформація

6.030301. Журналістика

Журналістика

Військова журналістика

 

6.030302. Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

Реклама і зв’язки з громадськістю

Зв’язки з громадськістю та рекламування військової служби

 

8

0304. Право

6.030401. Правознавство

Правознавство

Правове забезпечення діяльності військ (сил).

Прокурорсько-слідча робота.

Службова діяльність підрозділів внутрішніх військ.

Юрисконсультська робота

 

9

0305. Економіка та підприємництво

6.030508. Фінанси і кредит

Фінанси

Фінанси та військова економіка

 

Природничі науки

 

10

0401. Природничі науки

6.040101. Хімія

Озброєння i засоби військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічна безпека

Управління діями підрозділів військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту.

Управління діями підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту військових формувань

 

6.040105. Гідрометеорологія

Метеорологія

Гідрометеорологічне (метеорологічне) та геофізичне забезпечення діяльності військ (сил)

 

Інженерія

 

11

0501. Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101. Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології спеціального призначення

Програмне забезпечення інформаційної боротьби у комп’ютеризованих системах і мережах спеціального призначення.

Технології кібернетичного захисту інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних систем.

Математичне, інформаційне і програмне забезпечення інформаційно-розрахункових систем штабів військ.

Інтелектуальні системи та технології підтримки прийняття рішень органів управління військами

 
 
 
 

12

0502. Автоматика та управління

6.050201. Системна інженерія

Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами і озброєнням

Автоматизовані системи управління військами та озброєнням.

Комплекси та засоби автоматизації управління Повітряних Сил.

Автоматизована обробка розвідувальної інформації.

Комп’ютеризовані засоби інформаційного впливу.

Обробка даних космічної розвідки

 
 

13

0503 Розробка корисних копалин

6.050304. Нафтогазова справа

Газонафтопроводи та газонафтосховища

Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами

 

14

0505 Машинобудування та матеріалообробка

6.050502. Інженерна механіка

Озброєння та військова техніка

Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння.

Експлуатація та ремонт озброєння та спеціальної техніки.

Боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби

 
 

Озброєння та техніка інженерних військ

Експлуатація та ремонт озброєння і техніки інженерних військ.

Експлуатація електротехнічних засобів інженерних військ

 
 

15

0507. Електротехніка та електромеханіка

6.050701. Електротехніка та електротехнології

Електротехнічні системи військового призначення

Електротехнічні системи озброєння, техніки та електроспоживання об’єктів військового призначення.

Спеціальні технічні комплекси, системи та засоби стаціонарних командних пунктів

 

6.050702. Електромеханіка

Комплекси та системи озброєння і техніки ракетних військ і артилерії

Системи та пристрої ракетних комплексів.

Комплекси, прилади та пристрої артилерійської розвідки

 

Ракетно-артилерійське озброєння

Експлуатація та ремонт артилерійського озброєння.

Експлуатація та ремонт ракетного озброєння

 

16

0509. Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050901. Радіотехніка

Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і техніки Повітряних Сил

Радіолокаційні засоби інформаційного забезпечення військ (сил).

Радіоелектронні системи та засоби командних пунктів Повітряних Сил.

Радіоелектронні системи забезпечення польотів авіації

 

Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і техніки Військово-Морських Сил

Радіотехнічне, гідроакустичне озброєння надводних кораблів і підводних човнів.

Засоби зв’язку та автоматизації управління надводних кораблів і підводних човнів

 

Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення

Радіоелектронні системи бортових та наземних засобів космічних комплексів.

Засоби спеціального контролю.

Радіоелектронні засоби надобрійного виявлення та контролю космічного простору. Системи радіорозвідки.

Системи радіотехнічної розвідки.

Системи та комплекси радіозв’язку спеціальної розвідки.

Системи та засоби радіоелектронної боротьби.

Засоби технічного захисту інформації та комплексного технічного контролю

 
 

Комплекси та системи зенітного озброєння Повітряних Сил

Радіоелектронні засоби інформаційного забезпечення і управління зенітними ракетними комплексами та системами Повітряних Сил.

Зенітні ракетні комплекси та системи великої дальності.

Зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності.

Зенітні ракетні комплекси та системи малої дальності

 

Комплекси та системи зенітного озброєння Сухопутних військ

Радіоелектронні засоби інформаційного забезпечення і автоматизованого управління комплексами та системами зенітного озброєння Сухопутних військ.

Зенітні ракетні, зенітні ракетно-артилерійські та зенітні артилерійські комплекси і системи Сухопутних військ

 
 

Комплекси та системи озброєння Військово-Морських Сил

Корабельне ракетно-артилерійське озброєння.

Корабельне протичовнове, торпедне, мінне та протимінне озброєння.

Берегове ракетно-артилерійське озброєння

 

6.050903. Телекомунікації

Системи та комплекси військового зв’язку

Системи та комплекси військового радіозв’язку.

Системи та комплекси військового електрозв’язку.

Засекречений автоматичний військовий зв’язок

 

17

0510. Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та вимірювальна техніка

Метрологічне забезпечення військ (сил)

 

18

0511. Авіаційна та ракетно-космічна техніка

6.051103. Авіоніка

Комплекси та системи бортового обладнання військових літальних апаратів

Авіаційне обладнання.

Комплекси повітряної розвідки.

Радіоелектронне обладнання літаків, вертольотів та ракет

 

Будівництво та архітектура

 

19

0601. Будівництво та архітектура

6.060101. Будівництво

Автомобільні дороги і аеродроми

Будівництво та експлуатація аеродромів i захисних споруд

 

Промислове та цивільне будівництво

Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення

 

Транспорт

 

20

0701. Транспорт та транспортна інфраструктура

6.070101. Транспортні технології (за видами транспорту)

Організація перевезень i управління на транспорті (за видами)

Організація військових перевезень i управління на автомобільному транспорті.

Організація військових перевезень i управління на залізничному транспорті.

Організація військових перевезень i управління на повітряному транспорті.

Організація військових перевезень i управління на водному транспорті

 

6.070102. Аеронавігація

Льотна експлуатація повітряних суден

Льотна експлуатація та бойове застосування військових літаків.

Льотна експлуатація та бойове застосування військових вертольотів.

Навігація та бойове застосування літальних апаратів

 
 

Обслуговування повітряного руху

Обслуговування повітряного руху військових повітряних суден

 

6.070103. Обслуговування повітряних суден

Технічне обслуговування військових повітряних суден і авіадвигунів

Військові літаки, вертольоти та авіадвигуни.

Авіаційне озброєння

 

Технології та технологічне обладнання аеропортів

Засоби аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації.

Забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального

 
 

6.070104. Морський та річковий транспорт

Судноводіння

Кораблеводіння військових надводних кораблів та підводних човнів.

Виховна та соціально-психологічна робота на кораблях Військово-Морських Сил

 
 

Експлуатація суднових енергетичних установок

Корабельні енергетичні та електроенергетичні системи та установки.

Пошуково-рятувальні, водолазні та аварійні роботи на морі

 

6.070106. Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

Автомобільна техніка військ

 

Геодезія та землеустрій

 

21

0801. Геодезія та землеустрій

6.080101. Геодезія, картографія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

Управління діями топогеодезичних і навігаційних підрозділів військ (сил)

 

Ветеринарія

 

22

1101. Ветеринарія

6.110101. Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

Ветеринарне забезпечення підрозділів (частин, з’єднань)

 

Охорона здоров’я

 

23

1201. Медицина

6.120101. Сестринська справа

Сестринська справа

Сестринська справа

 

6.120102. Лабораторна діагностика

Лабораторна діагностика

Лабораторна діагностика

 

24

1202. Фармація

6.120201. Фармація

Фармація

Загальна фармація

 

Військові науки

 

25

1601. Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

6.160101. Військове управління (за видами Збройних Сил України: Сухопутні війська, Повітряні Сили)

Управління діями підрозділів Сухопутних військ

Управління діями підрозділів механізованих військ.

Управління діями підрозділів аеромобільних військ.

Виховна та соціально-психологічна робота у підрозділах Сухопутних військ

Управління діями підрозділів військової розвідки і спеціального призначення.

Управління діями підрозділів танкових військ

 
 

Управління діями підрозділів ракетних військ і артилерії

Управління діями підрозділів ракетних військ.

Управління діями підрозділів артилерії

 

Управління діями підрозділів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ

Управління діями підрозділів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ

 

Управління діями інженерних підрозділів військ і сил

Управління діями підрозділів інженерних військ.

Управління діями підрозділів сил цивільного захисту для знешкодження боєприпасів

 

Управління діями підрозділів із засобами військового зв’язку

Управління діями підрозділів із засобами радіозв’язку.

Управління діями підрозділів із засобами електрозв’язку.

Організація фельд’єгерсько-поштового зв’язку

 

Управління діями підрозділів внутрішніх військ

Управління діями підрозділів з конвоювання

Управління діями підрозділів спеціального призначення

 
 

Управління діями підрозділів авіації

Льотна експлуатація та бойове застосування літаків.

Льотна експлуатація та бойове застосування вертольотів.

Виховна та соціально-психологічна робота у підрозділах Повітряних Сил

Навігація та бойове застосування літальних апаратів.

Бойове управління польотами авіації

 
 

Тилове забезпечення військ (сил)

Продовольче забезпечення підрозділів (частин, з’єднань).

Речове забезпечення підрозділів (частин, з’єднань).

Забезпечення підрозділів (частин, з’єднань) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами

 

Виховна та соціально-психологічна робота у підрозділах, на кораблях (за видами Збройних Сил України)

   

Безпека

 

26

1701. Інформаційна безпека

6.170101. Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Безпека інформації у спеціальних інформаційних системах

Криптографічне забезпечення спеціальних інформаційних систем.

Організація та технологія безпеки інформації.

Організація та технологія безпеки інформації у кібернетичному просторі

 
 

6.170102. Системи технічного захисту інформації

Організація захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки

Системи криптографічного і технічного захисту інформації та охорона державної таємниці.

Радіоелектронні інформаційні системи, оперативна техніка та спецозброєння

 

27

1702. Цивільна безпека

6.170203. Пожежна безпека

Пожежна безпека

Організація пожежної безпеки у військах (силах)

 

Спеціальності підготовки військових фахівців (військові спеціальності), за умови виконання вимог галузевого стандарту вищої освіти у вигляді базової бакалаврської програми “Військове управління”, передбачають за результатами державної атестації присвоєння кваліфікації “офіцер військового управління тактичного рівня”.

Отправляйте нам заявку на тестирование и консультацию