Зміни внесені до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищіх навчальних закладах

Зміни внесені до переліку спеціальностей

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра

Шифр галузі

Найменування галузі знань

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

найменування спеціальності

код спеціальності

найменування спеціальності

код спеціальності

Освіта

0101

Педагогічна освіта

дошкільна освіта

7.01010101

дошкільна освіта

8.01010101

початкова освіта

7.01010201

початкова освіта

8.01010201

технологічна освіта

7.01010301

технологічна освіта

8.01010301

професійна освіта (за профілем)

7.01010401

професійна освіта (за профілем)

8.01010401

корекційна освіта (за нозологіями)

7.01010501

корекційна освіта (за нозологіями)

8.01010501

соціальна педагогіка

7.01010601

соціальна педагогіка

8.01010601

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

фізичне виховання*

7.01020101

фізичне виховання*

8.01020101

спорт (за видами)

7.01020201

спорт (за видами)

8.01020201

здоров'я людини*

7.01020301

здоров'я людини*

8.01020301

фізична реабілітація

7.01020302

фізична реабілітація

8.01020302

фітнес та рекреація

7.01020303

фітнес та рекреація

8.01020303

Гуманітарні науки та мистецтво

0201

Культура

культурологія (за видами діяльності)

7.02010101

культурологія (за видами діяльності)

8.02010101

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

7.02010201

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

8.02010201

музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

7.02010301

музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

8.02010301

народна художня творчість (за видами)

7.02010401

народна художня творчість (за видами)

8.02010401

документознавство та інформаційна діяльність

7.02010501

документознавство та інформаційна діяльність

8.02010501

менеджмент соціокультурної діяльності

7.02010601

менеджмент соціокультурної діяльності

8.02010601

0202

Мистецтво

театральне мистецтво (за видами)

7.02020101

театральне мистецтво (за видами)

8.02020101

хореографія (за видами)*

7.02020201

хореографія (за видами)*

8.02020201

кіно-, телемистецтво (за видами)

7.02020301

кіно-, телемистецтво (за видами)

8.02020301

музичне мистецтво (за видами)*

7.02020401

музичне мистецтво (за видами)*

8.02020401

образотворче мистецтво (за видами)*

7.02020501

образотворче мистецтво (за видами)*

8.02020501

реставрація творів мистецтв (за видами)

7.02020601

реставрація творів мистецтв (за видами)

8.02020601

дизайн (за видами)*

7.02020701

дизайн (за видами)*

8.02020701

декоративно-прикладне мистецтво (за видами)*

7.02020801

декоративно-прикладне мистецтво (за видами)*

8.02020801

естрадно-циркове мистецтво (за видами)

7.02020901

естрадно-циркове мистецтво (за видами)

8.02020901

фотомистецтво

7.02021001

фотомистецтво

8.02021001

0203

Гуманітарні науки

філософія*

7.02030101

філософія*

8.02030101

релігієзнавство

7.02030102

релігієзнавство

8.02030102

богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)*

7.02030103

богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)*

8.02030103

історія*

7.02030201

історія*

8.02030201

етнологія

7.02030202

етнологія

8.02030202

архівознавство

7.02030203

архівознавство

8.02030203

археологія

7.02030204

археологія

8.02030204

українська мова і література*

7.02030301

українська мова і література*

8.02030301

мова і література (із зазначенням іноземної мови) *

7.02030302

мова і література (із зазначенням іноземної мови)*

8.02030302

прикладна лінгвістика

7.02030303

прикладна лінгвістика

8.02030303

переклад

7.02030304

переклад

8.02030304

літературна творчість

7.02030305

літературна творчість

8.02030305

фольклористика

7.02030306

фольклористика

8.02030306

філологія

7.02030307

філологія

8.02030307

Соціальні науки, бізнес і право

0301

Соціально-політичні науки

соціологія (за видами діяльності)

7.03010101

соціологія (за видами діяльності)

8.03010101

психологія*

7.03010201

психологія*

8.03010201

практична психологія (за видами)*

7.03010301

практична психологія (за видами)*

8.03010301

політологія (за сферами політичної діяльності)*

7.03010401

політологія (за сферами політичної діяльності)*

8.03010401

0302

Міжнародні відносини

міжнародні відносини

7.03020101

міжнародні відносини

8.03020101

міжнародне право

7.03020201

міжнародне право

8.03020201

міжнародні економічні відносини

7.03020301

міжнародні економічні відносини

8.03020301

міжнародна інформація

7.03020401

міжнародна інформація

8.03020401

країнознавство

7.03020501

країнознавство

8.03020501

міжнародний бізнес

7.03020601

міжнародний бізнес

8.03020601

0303

Журналістика та інформація

журналістика (за видами)

7.03030101

журналістика (за видами)

8.03030101

реклама

7.03030201

реклама

8.03030201

зв'язки з громадськістю

7.03030202

зв'язки з громадськістю

8.03030202

видавнича справа та редагування

7.03030301

видавнича справа та редагування

8.03030301

0304

Право

правознавство

7.03040101

правознавство

8.03040101

правоохоронна діяльність

7.03040201

правоохоронна діяльність

8.03040201

0305

Економіка та підприємництво

економічна теорія

7.03050101

економічна теорія

8.03050101

економічна кібернетика

7.03050201

економічна кібернетика

8.03050201

міжнародна економіка

7.03050301

міжнародна економіка

8.03050301

економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

7.03050401

економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

8.03050401

управління персоналом та економіка праці

7.03050501

управління персоналом та економіка праці

8.03050501

прикладна статистика

7.03050601

прикладна статистика

8.03050601

маркетинг

7.03050701

маркетинг

8.03050701

фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

7.03050801

фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

8.03050801

банківська справа

7.03050802

банківська справа

8.03050802

оподаткування

7.03050803

оподаткування

7803050803

облік і аудит

7.03050901

облік і аудит

8.03050901

товарознавство і комерційна діяльність

7.03051001

товарознавство і комерційна діяльність

8.03051001

товарознавство та експертиза в митній справі

7.03051002

товарознавство та експертиза в митній справі

8.03051002

експертиза товарів та послуг

7.03051003

експертиза товарів та послуг

8.03051003

управління безпечністю та якістю товарів

7.03051004

управління безпечністю та якістю товарів

8.03051004

організація оптової та роздрібної торгівлі

7.03051005

організація оптової та роздрібної торгівлі

8.03051005

0306

Менеджмент і адміністрування

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

7.03060101

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

8.03060101

менеджмент інноваційної діяльності

7.03060102

менеджмент інноваційної діяльності

8.03060102

менеджмент природоохоронної діяльності

7.03060103

менеджмент природоохоронної діяльності

8.03060103

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

7.03060104

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

8.03060104

менеджмент інвестиційної діяльності

7.03060105

менеджмент інвестиційної діяльності

8.03060105

управління в сфері економічної конкуренції

7.03060106

управління в сфері економічної конкуренції

8.03060106

логістика

7.03060107

логістика

8.03060107

Природничі науки

0401

Природничі науки

хімія*

7.04010101

хімія*

8.04010101

неорганічна хімія

7.04010102

неорганічна хімія

8.04010102

органічна хімія

7.04010103

органічна хімія

8.04010103

аналітична хімія

7.04010104

аналітична хімія

8.04010104

фізична хімія

7.04010105

фізична хімія

8.04010105

колоїдна хімія та нанохімія

7.04010106

колоїдна хімія та нанохімія

8.04010106

прикладна хімія (за напрямами)

7.04010107

прикладна хімія (за напрямами)

8.04010107

хімія високомолекулярних сполук

7.04010108

хімія високомолекулярних сполук

8.04010108

медична та фармацевтична хімія

7.04010109

медична та фармацевтична хімія

8.04010109

біохімія

7.04010110

біохімія

8.04010110

біологія*

7.04010201

біологія*

8.04010201

мікробіологія

7.04010202

мікробіологія

8.04010202

вірусологія

7.04010203

вірусологія

8.04010203

цитологія та гістологія

7.04010204

цитологія та гістологія

8.04010204

біохімія

7.04010205

біохімія

8.04010205

біофізика

7.04010206

біофізика

8.04010206

зоологія

7.04010207

зоологія

8.04010207

ботаніка

7.04010208

ботаніка

8.04010208

генетика

7.04010209

генетика

8.04010209

фізіологія рослин

7.04010210

фізіологія рослин

8.04010210

імунологія

7.04010211

імунологія

8.04010211

фізіологія людини і тварин

7.04010212

фізіологія людини і тварин

8.04010212

лабораторна діагностика біологічних систем

7.04010213

лабораторна діагностика біологічних систем

8.04010213

геологія*

7.04010301

геологія*

8.04010301

гідрогеологія

7.04010302

гідрогеологія

8.04010302

геофізика

7.04010303

геофізика

8.04010303

геоінформатика

7.04010304

геоінформатика

8.04010304

геологія нафти і газу

7.04010305

геологія нафти і газу

8.04010305

геохімія та мінералогія

7.04010306

геохімія та мінералогія

8.04010306

географія*

7.04010401

географія*

8.04010401

економічна та соціальна географія

7.04010402

економічна та соціальна географія

8.04010402

географія України

7.04010403

географія України

8.04010403

політична географія та геополітика

7.04010404

політична географія та геополітика

8.04010404

природнича географія

7.04010405

природнича географія

8.04010405

географія рекреації та туризму

7.04010406

географія рекреації та туризму

8.04010406

конструктивна географія

7.04010407

конструктивна географія

8.04010407

геоморфологія та палеогеографія

7.04010408

геоморфологія та палеогеографія

8.04010408

метеорологія

7.04010501

метеорологія

8.04010501

океанологія

7.04010502

океанологія

8.04010502

гідрологія

7.04010503

гідрологія

8.04010503

гідрографія

7.04010504

гідрографія

8.04010504

агрометеорологія

7.04010505

агрометеорологія

8.04010505

атмосферна геофізика

7.04010506

атмосферна геофізика

8.04010506

кліматологія

7.04010507

кліматологія

8.04010507

екологія та охорона навколишнього середовища*

7.04010601

екологія та охорона навколишнього середовища*

8.04010601

прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)

7.04010602

прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)

8.04010602

екологічна безпека

7.04010603

екологічна безпека

8.04010603

екологічний контроль та аудит

7.04010604

екологічний контроль та аудит

8.04010604

радіоекологія

7.04010605

радіоекологія

8.04010605

заповідна справа

7.04010606

заповідна справа

8.04010606

0402

Фізико-математичні науки

математика (за напрямами)*

7.04020101

математика (за напрямами)*

8.04020101

актуарна та фінансова математика

7.04020102

актуарна та фінансова математика

8.04020102

математична економіка та економетрика

7.04020103

математична економіка та економетрика

8.04020103

теоретична та прикладна механіка

7.04020201

теоретична та прикладна механіка

8.04020201

механіка суцільних середовищ

7.04020202

механіка суцільних середовищ

8.04020202

комп'ютерна механіка

7.04020203

комп'ютерна механіка

8.04020203

фізика (за напрямами)*

7.04020301

фізика (за напрямами)*

8.04020301

фізика конденсованого стану

7.04020302

фізика конденсованого стану

8.04020302

фізика наносистем

7.04020303

фізика наносистем

8.04020303

фізика ядра та фізика високих енергій

7.04020304

фізика ядра та фізика високих енергій

8.04020304

прикладна фізика (за галузями використання)*

7.04020401

прикладна фізика (за галузями використання)*

8.04020401

радіофізика і електроніка

7.04020402

радіофізика і електроніка

8.04020402

експериментальна ядерна фізика та фізика плазми

7.04020403

експериментальна ядерна фізика та фізика плазми

8.04020403

нанофізика та наноелектроніка

7.04020404

нанофізика та наноелектроніка

8.04020404

біофізика

7.04020405

біофізика

8.04020405

медична фізика

7.04020406

медична фізика

8.04020406

статистика

7.04020501

прикладна та теоретична статистика

8.04020501

астрономія (за напрямами)

7.04020601

астрономія (за напрямами)

8.04020601

0403

Системні науки та кібернетика

прикладна математика

7.04030101

прикладна математика

8.04030101

комп'ютерна математика

7.04030102

комп'ютерна математика

8.04030102

математичне та комп'ютерне моделювання

7.04030103

математичне та комп'ютерне моделювання

8.04030103

криптологія

7.04030104

криптологія

8.04030104

інформатика*

7.04030201

інформатика*

8.04030201

прикладна інформатика

7.04030202

прикладна інформатика

8.04030202

соціальна інформатика

7.04030203

соціальна інформатика

8.04030203

інформаційнокомунікаційні технології

7.04030204

інформаційнокомунікаційні технології

8.04030204

системний аналіз і управління

7.04030301

системний аналіз і управління

8.04030301

системи і методи прийняття рішень

7.04030302

системи і методи прийняття рішень

8.04030302

Інженерія

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

7.05010101

інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

8.05010101

інформаційні технології проектування

7.05010102

інформаційні технології проектування

8.05010102

системне проектування

7.05010103

системне проектування

8.05010103

системи штучного інтелекту

7.05010104

системи штучного інтелекту

8.05010104

комп'ютерний екологоекономічний моніторинг

7.05010105

комп'ютерний екологоекономічний моніторинг

8.05010105

комп'ютерні системи та мережі

7.05010201

комп'ютерні системи та мережі

8.05010201

системне програмування

7.05010202

системне програмування

8.05010202

спеціалізовані комп'ютерні системи

7.05010203

спеціалізовані комп'ютерні системи

8.05010203

програмне забезпечення систем

7.05010301

програмне забезпечення систем

8.05010301

інженерія програмного забезпечення

7.05010302

інженерія програмного забезпечення

8.05010302

0502

Автоматика та управління

комп'ютеризовані системи управління та автоматика

7.05020101

комп'ютеризовані системи управління та автоматика

8.05020101

комп'ютеризовані та робототехнічні системи

7.05020102

комп'ютеризовані та робототехнічні системи

8.05020102

комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (за видами транспорту)

7.05020103

комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (за видами транспорту)

8.05020103

автоматизоване управління технологічними процесами

7.05020201

автоматизоване управління технологічними процесами

8.05020201

комп'ютерноінтегровані технологічні процеси і виробництва

7.05020202

комп'ютерноінтегровані технологічні процеси і виробництва

8.05020202

автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту)

7.05020203

автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту)

8.05020203

0503

Розробка корисних копалин

розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування)

7.05030101

розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування)

8.05030101

шахтне і підземне будівництво

7.05030102

шахтне і підземне будівництво

8.05030102

буріння свердловин

7.05030103

буріння свердловин

8.05030103

маркшейдерська справа

7.05030104

маркшейдерська справа

8.05030104

безпека гірничого виробництва

7.05030105

безпека гірничого виробництва

8.05030105

видобування і переробка торфу

7.05030201

видобування і переробка торфу

8.05030201

обладнання торфопідприємств і торфобрикетних заводів

7.05030202

обладнання торфопідприємств і торфобрикетних заводів

8.05030202

збагачення корисних копалин

7.05030301

збагачення корисних копалин

8.05030301

обробка природних матеріалів

7.05030302

обробка природних матеріалів

8.05030302

видобування нафти і газу

7.05030401

видобування нафти і газу

8.05030401

газонафтопроводи та газонафтосховища

7.05030402

газонафтопроводи та газонафтосховища

8.05030402

обладнання нафтових і газових промислів

7.05030403

обладнання нафтових і газових промислів

8.05030403

0504

Металургія та матеріалознавство

металургія чорних металів

7.05040101

металургія чорних металів

8.05040101

металургія кольорових металів

7.05040102

металургія кольорових металів

8.05040102

порошкова металургія

7.05040103

порошкова металургія

8.05040103

обробка металів тиском

7.05040104

обробка металів тиском

8.05040104

спеціальна металургія

7.05040105

спеціальна металургія

8.05040105

промислова теплотехніка

7.05040106

промислова теплотехніка

8.05040106

ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

7.05040201

ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

8.05040201

литво (за видами)

7.05040202

литво (за видами)

8.05040202

прикладне матеріалознавство

7.05040301

прикладне матеріалознавство

8.05040301

фізичне матеріалознавство

7.05040302

фізичне матеріалознавство

8.05040302

композиційні та порошкові матеріали, покриття

7.05040303

композиційні та порошкові матеріали, покриття

8.05040303

металознавство

7.05040304

металознавство

8.05040304

термічна обробка металів

7.05040305

термічна обробка металів

8.05040305

0505

Машинобудування та матеріалообробка

динаміка і міцність машин

7.05050101

динаміка і міцність машин

8.05050101

прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка

7.05050102

прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка

8.05050102

роботомеханічні системи та комплекси

7.05050103

роботомеханічні системи та комплекси

8.05050103

біомеханіка

7.05050104

біомеханіка

8.05050104

інженерія логістичних систем

7.05050105

інженерія логістичних систем

8.05050105

триботехніка

7.05050106

триботехніка

8.05050106

технології машинобудування

7.05050201

технології машинобудування

8.05050201

обладнання та технології ливарного виробництва

7.05050202

обладнання та технології ливарного виробництва

8.05050202

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

7.05050203

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

8.05050203

обробка металів за спецтехнологіями

7.05050204

обробка металів за спецтехнологіями

8.05050204

гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

7.05050205

гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

8.05050205

машини і технології паковання

7.05050206

машини і технології паковання

8.05050206

машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки

7.05050207

машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки

8.05050207

металорізальні верстати та системи

7.05050301

металорізальні верстати та системи

8.05050301

інструментальне виробництво

7.05050302

інструментальне виробництво

8.05050302

обладнання лісового комплексу

7.05050303

обладнання лісового комплексу

8.05050303

двигуни внутрішнього згорання

7.05050304

двигуни внутрішнього згорання

8.05050304

колісні та гусеничні транспортні засоби

7.05050305

колісні та гусеничні транспортні засоби

8.05050305

прецизійні машини

7.05050306

прецизійні машини

8.05050306

обладнання електронної промисловості

7.05050307

обладнання електронної промисловості

8.05050307

підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

7.05050308

підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

8.05050308

гірничі машини та комплекси

7.05050309

гірничі машини та комплекси

8.05050309

машини і механізми нафтогазових промислів

7.05050310

машини і механізми нафтогазових промислів

8.05050310

металургійне обладнання

7.05050311

металургійне обладнання

8.05050311

машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

7.05050312

машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

8.05050312

обладнання переробних і харчових виробництв

7.05050313

обладнання переробних і харчових виробництв

8.05050313

обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

7.05050314

обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

8.05050314

обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

7.05050315

обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

8.05050315

обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

7.05050316

обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

8.05050316

поліграфічні машини та автоматизовані комплекси

7.05050317

поліграфічні машини та автоматизовані комплекси

8.05050317

рейкові транспортні машини та механізми

7.05050318

рейкові транспортні машини та механізми

8.05050318

підйомно-транспортні машини і механізми морських та річкових портів

7.05050319

підйомно-транспортні машини і механізми морських та річкових портів

8.05050319

локомотивобудування

7.05050320

локомотивобудування

8.05050320

вагонобудування

7.05050321

вагонобудування

8.05050321

технології та устаткування зварювання

7.05050401

технології та устаткування зварювання

8.05050401

зварювальні установки

7.05050402

зварювальні установки

8.05050402

відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

7.05050403

відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

8.05050403

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

теплоенергетика

7.05060101

теплоенергетика

8.05060101

теплофізика

7.05060102

теплофізика

8.05060102

теплові електричні станції

7.05060103

теплові електричні станції

8.05060103

технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях

7.05060104

технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях

8.05060104

енергетичний менеджмент

7.05060105

енергетичний менеджмент

8.05060105

гідроенергетика

7.05060201

гідроенергетика

8.05060201

атомна енергетика

7.05060301

атомна енергетика

8.05060301

технології теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях

7.05060302

технології теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях

8.05060302

фізичний захист, облік та контроль ядерних матеріалів

7.05060303

   

котли і реактори

7.05060401

котли і реактори

8.05060401

турбіни

7.05060402

турбіни

8.05060402

холодильні машини і установки

7.05060403

холодильні машини і установки

8.05060403

кріогенна техніка і технології

7.05060404

кріогенна техніка і технології

8.05060404

компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

7.05060405

компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

8.05060405

газотурбінні установки і компресорні станції

7.05060406

газотурбінні установки і компресорні станції

8.05060406

0507

Електротехніка та електромеханіка

електричні станції

7.05070101

електричні станції

8.05070101

електричні системи і мережі

7.05070102

електричні системи і мережі

8.05070102

електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

7.05070103

електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

8.05070103

техніка та електрофізика високих напруг

7.05070104

техніка та електрофізика високих напруг

8.05070104

світлотехніка і джерела світла

7.05070105

світлотехніка і джерела світла

8.05070105

системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

7.05070106

системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

8.05070106

нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

7.05070107

нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

8.05070107

енергетичний менеджмент

7.05070108

енергетичний менеджмент

8.05070108

електричні машини і апарати

7.05070201

електричні машини і апарати

8.05070201

електричні системи і комплекси транспортних засобів

7.05070202

електричні системи і комплекси транспортних засобів

8.05070202

електричний транспорт

7.05070203

електричний транспорт

8.05070203

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

7.05070204

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

8.05070204

електромеханічні системи геотехнічних виробництв

7.05070205

електромеханічні системи геотехнічних виробництв

8.05070205

електропобутова техніка

7.05070206

електропобутова техніка

8.05070206

електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

7.05070207

електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

8.05070207

0508

Електроніка

мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

7.05080101

мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

8.05080101

фізична та біомедична електроніка

7.05080102

фізична та біомедична електроніка

8.05080102

мікроелектронні інформаційні системи

7.05080103

мікроелектронні інформаційні системи

8.05080103

електронні прилади та пристрої

7.05080201

електронні прилади та пристрої

8.05080201

електронні системи

7.05080202

електронні системи

8.05080202

акустичні засоби та системи

7.05080301

акустичні засоби та системи

8.05080301

аудіо-, відео- та кінотехніка

7.05080302

аудіо-, відео- та кінотехніка

8.05080302

медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати

7.05080303

медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати

8.05080303

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

радіотехніка

7.05090101

радіотехніка

8.05090101

апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

7.05090102

апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

8.05090102

радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

7.05090103

радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

8.05090103

радіоелектронні апарати та засоби

7.05090201

радіоелектронні апарати та засоби

8.05090201

автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв

7.05090202

автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв

8.05090202

інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

7.05090203

інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

8.05090203

біотехнічні та медичні апарати і системи

7.05090204

біотехнічні та медичні апарати і системи

8.05090204

інформаційні мережі зв'язку

7.05090301

інформаційні мережі зв'язку

8.05090301

телекомунікаційні системи та мережі

7.05090302

телекомунікаційні системи та мережі

8.05090302

технології та засоби телекомунікацій

7.05090303

технології та засоби телекомунікацій

8.05090303

обладнання та технології поштового зв'язку

7.05090401

обладнання та технології поштового зв'язку

8.05090401

автоматизовані системи управління та контролю поштового зв'язку

7.05090402

автоматизовані системи управління та контролю поштового зв'язку

8.05090402

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційновимірювальні технології

метрологія та вимірювальна техніка

7.05100101

метрологія та вимірювальна техніка

8.05100101

інформаційні вимірювальні системи

7.05100102

інформаційні вимірювальні системи

8.05100102

метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

7.05100201

метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

8.05100201

технології приладобудування

7.05100301

технології приладобудування

8.05100301

прилади і системи точної механіки

7.05100302

прилади і системи точної механіки

8.05100302

прилади і системи орієнтації та навігації

7.05100303

прилади і системи орієнтації та навігації

8.05100303

прилади і системи екологічного моніторингу

7.05100304

прилади і системи екологічного моніторингу

8.05100304

прилади і системи неруйнівного контролю

7.05100305

прилади і системи неруйнівного контролю

8.05100305

інформаційні технології в приладобудуванні

7.05100306

інформаційні технології в приладобудуванні

8.05100306

медичні прилади і системи

7.05100307

медичні прилади і системи

8.05100307

оптичні прилади і системи

7.05100401

оптичні прилади і системи

8.05100401

лазерна і оптоелектронна техніка

7.05100402

лазерна і оптоелектронна техніка

8.05100402

фотоніка та оптоінформатика

7.05100403

фотоніка та оптоінформатика

8.05100403

оптичні технології і матеріали

7.05100404

оптичні технології і матеріали

8.05100404

оптико-електронне приладобудування

7.05100405

оптико-електронне приладобудування

8.05100405

0511

Авіаційна та ракетнокосмічна техніка

літаки і вертольоти

7.05110101

літаки і вертольоти

8.05110101

ракетні та космічні комплекси

7.05110102

ракетні та космічні комплекси

8.05110102

обладнання повітряних суден

7.05110103

обладнання повітряних суден

8.05110103

технології виробництва літальних апаратів

7.05110104

технології виробництва літальних апаратів

8.05110104

випробування та сертифікація літальних апаратів

7.05110105

випробування та сертифікація літальних апаратів

8.05110105

проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

7.05110106

проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

8.05110106

ракетні двигуни та енергетичні установки

7.05110201

ракетні двигуни та енергетичні установки

8.05110201

авіаційні двигуни та енергетичні установки

7.05110202

авіаційні двигуни та енергетичні установки

8.05110202

технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

7.05110203

технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

8.05110203

комплекси пілотажнонавігаційного обладнання

7.05110301

комплекси пілотажнонавігаційного обладнання

8.05110301

системи керування літальними апаратами та комплексами

7.05110302

системи керування літальними апаратами та комплексами

8.05110302

0512

Морська техніка

кораблі та океанотехніка

7.05120101

кораблі та океанотехніка

8.05120101

суднокорпусобудування

7.05120102

суднокорпусобудування

8.05120102

суднові енергетичні установки та устатковання

7.05120103

суднові енергетичні установки та устатковання

8.05120103

системи електроенергетики і автоматизації суден

7.05120104

системи електроенергетики і автоматизації суден

8.05120104

системотехніка об'єктів морської інфраструктури

7.05120105

системотехніка об'єктів морської інфраструктури

8.05120105

суднові машини та механізми

7.05120106

суднові машини та механізми

8.05120106

0513

Хімічна технологія та інженерія

хімічні технології неорганічних речовин

7.05130101

хімічні технології неорганічних речовин

8.05130101

хімічні технології органічних речовин

7.05130102

хімічні технології органічних речовин

8.05130102

технічна електрохімія

7.05130103

технічна електрохімія

8.05130103

хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

7.05130104

хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

8.05130104

хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

7.05130105

хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

8.05130105

природоохоронні хімічні технології

7.05130106

природоохоронні хімічні технології

8.05130106

хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

7.05130107

хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

8.05130107

хімічні технології високомолекулярних сполук

7.05130108

хімічні технології високомолекулярних сполук

8.05130108

хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі

7.05130109

хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі

8.05130109

хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

7.05130110

хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

8.05130110

хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

7.05130111

хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

8.05130111

технології обробки шкіри та хутра

7.05130112

технології обробки шкіри та хутра

8.05130112

хімічні технології альтернативних енергоресурсів

7.05130113

хімічні технології альтернативних енергоресурсів

8.05130113

хімічні технології волокон

7.05130114

хімічні технології волокон

8.05130114

текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

7.05130115

текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

8.05130115

хімічне матеріалознавство

7.05130116

хімічне матеріалознавство

8.05130116

ядерна інженерія хімічних технологій

7.05130117

ядерна інженерія хімічних технологій

8.05130117

процеси і обладнання хімічних виробництв

7.05130201

процеси і обладнання хімічних виробництв

8.05130201

комп'ютерна хімічна інженерія

7.05130202

комп'ютерна хімічна інженерія

8.05130202

0514

Біотехнологія

промислова біотехнологія

7.05140101

промислова біотехнологія

8.05140101

молекулярна біотехнологія

7.05140102

молекулярна біотехнологія

8.05140102

фармацевтична біотехнологія

7.05140103

фармацевтична біотехнологія

8.05140103

агробіотехнологія

7.05140104

агробіотехнологія

8.05140104

екологічна біотехнологія та біоенергетика

7.05140105

екологічна біотехнологія та біоенергетика

8.05140105

біомедична інженерія

7.05140201

біомедична інженерія

8.05140201

біотехніка та біосумісні матеріали

7.05140202

біотехніка та біосумісні матеріали

8.05140202

інформаційні технології в біомедицині

7.05140203

інформаційні технології в біомедицині

8.05140203

0515

Видавничополіграфічна справа

технології друкованих видань

7.05150101

технології друкованих видань

8.05150101

технології електронних мультимедійних видань

7.05150102

технології електронних мультимедійних видань

8.05150102

комп'ютерні технології та системи видавничополіграфічних виробництв

7.05150103

комп'ютерні технології та системи видавничополіграфічних виробництв

8.05150103

матеріали видавничополіграфічних виробництв

7.05150104

матеріали видавничополіграфічних виробництв

8.05150104

технології розробки, виготовлення та оформлення паковань

7.05150105

технології розробки, виготовлення та оформлення паковань

8.05150105

0516

Текстильна та легка промисловість

технології та дизайн трикотажу

7.05160101

технології та дизайн трикотажу

8.05160101

технології та дизайн тканин

7.05160102

технології та дизайн тканин

8.05160102

прядіння натуральних і хімічних волокон

7.05160103

прядіння натуральних і хімічних волокон

8.05160103

технології нетканих текстильних матеріалів

7.05160104

технології нетканих текстильних матеріалів

8.05160104

експертиза текстильних матеріалів та виробів

7.05160105

експертиза текстильних матеріалів та виробів

8.05160105

технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості

7.05160201

технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості

8.05160201

конструювання та технології швейних виробів

7.05160202

конструювання та технології швейних виробів

8.05160202

проектування взуття та галантерейних виробів

7.05160203

проектування взуття та галантерейних виробів

8.05160203

моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

7.05160204

моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

8.05160204

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

технології зберігання і переробки зерна

7.05170101

технології зберігання і переробки зерна

8.05170101

технології жирів і жирозамінників

7.05170102

технології жирів і жирозамінників

8.05170102

технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

7.05170103

технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

8.05170103

технології зберігання, консервування та переробки м'яса

7.05170104

технології зберігання, консервування та переробки м'яса

8.05170104

технології зберігання та переробки водних біоресурсів

7.05170105

технології зберігання та переробки водних біоресурсів

8.05170105

технології продуктів бродіння і виноробства

7.05170106

технології продуктів бродіння і виноробства

8.05170106

технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

7.05170107

технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

8.05170107

технології зберігання, консервування та переробки молока

7.05170108

технології зберігання, консервування та переробки молока

8.05170108

технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

7.05170109

технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

8.05170109

технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

7.05170110

технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

8.05170110

технології цукру та полісахаридів

7.05170111

технології цукру та полісахаридів

8.05170111

технології харчування

7.05170112

технології харчування

8.05170112

технології в ресторанному господарстві

7.05170113

технології в ресторанному господарстві

8.05170113

технологічна експертиза та безпека харчової продукції

7.05170201

технологічна експертиза та безпека харчової продукції

8.05170201

0518

Оброблювання деревини

технології деревообробки

7.05180101

технології деревообробки

8.05180101

технології виробів з деревини

7.05180102

технології виробів з деревини

8.05180102

Будівництво та архітектура

0601

Будівництво та архітектура

промислове і цивільне будівництво

7.06010101

промислове і цивільне будівництво

8.06010101

гідротехнічне будівництво

7.06010102

гідротехнічне будівництво

8.06010102

міське будівництво та господарство

7.06010103

міське будівництво та господарство

8.06010103

технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

7.06010104

технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

8.06010104

автомобільні дороги і аеродроми

7.06010105

автомобільні дороги і аеродроми

8.06010105

мости і транспортні тунелі

7.06010106

мости і транспортні тунелі

8.06010106

теплогазопостачання і вентиляція

7.06010107

теплогазопостачання і вентиляція

8.06010107

водопостачання та водовідведення

7.06010108

водопостачання та водовідведення

8.06010108

архітектура будівель і споруд

7.06010201

архітектура будівель і споруд

8.06010201

містобудування

7.06010202

містобудування

8.06010202

дизайн архітектурного середовища

7.06010203

дизайн архітектурного середовища

8.06010203

реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури

7.06010204

реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури

8.06010204

гідромеліорація

7.06010301

гідромеліорація

8.06010301

раціональне використання і охорона водних ресурсів

7.06010302

раціональне використання і охорона водних ресурсів

8.06010302

водогосподарське та природоохоронне будівництво

7.06010303

водогосподарське та природоохоронне будівництво

8.06010303

гідротехніка

7.06010304

гідротехніка

8.06010304

Транспорт

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

транспортні системи (за видами транспорту)

7.07010101

транспортні системи (за видами транспорту)

8.07010101

організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

7.07010102

організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

8.07010102

організація авіаційних робіт і послуг

7.07010103

організація авіаційних робіт і послуг

8.07010103

організація і регулювання дорожнього руху

7.07010104

організація і регулювання дорожнього руху

8.07010104

льотна експлуатація повітряних суден

7.07010201

льотна експлуатація повітряних суден

8.07010201

обслуговування повітряного руху

7.07010202

обслуговування повітряного руху

8.07010202

системи аеронавігаційного обслуговування

7.07010203

системи аеронавігаційного обслуговування

8.07010203

технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

7.07010301

технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

8.07010301

відновлення повітряних суден та авіадвигунів

7.07010302

відновлення повітряних суден та авіадвигунів

8.07010302

технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

7.07010303

технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

8.07010303

судноводіння

7.07010401

судноводіння

8.07010401

експлуатація суднових енергетичних установок

7.07010402

експлуатація суднових енергетичних установок

8.07010402

технічна експлуатація суден і суднового обладнання

7.07010403

технічна експлуатація суден і суднового обладнання

8.07010403

експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

7.07010404

експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

8.07010404

технології робіт і технологічне обладнання морських та річкових портів

7.07010105

технології робіт і технологічне обладнання морських та річкових портів

8.07010105

навігація і управління морськими суднами

7.07010406

навігація і управління морськими суднами

8.07010406

локомотиви та локомотивне господарство

7.07010501

локомотиви та локомотивне господарство

8.07010501

вагони та вагонне господарство

7.07010502

вагони та вагонне господарство

8.07010502

автомобілі та автомобільне господарство

7.07010601

автомобілі та автомобільне господарство

8.07010601

системи керування рухом поїздів

7.07010701

системи керування рухом поїздів

8.07010701

автоматизовані системи технологічного зв'язку

7.07010702

автоматизовані системи технологічного зв'язку

8.07010702

залізничні споруди та колійне господарство

7.07010801

залізничні споруди та колійне господарство

8.07010801

Геодезія та землеустрій

0801

Геодезія та землеустрій

геодезія

7.08010101

геодезія

8.08010101

картографія

7.08010102

картографія

8.08010102

землеустрій та кадастр

7.08010103

землеустрій та кадастр

8.08010103

оцінка землі та нерухомого майна

7.08010104

оцінка землі та нерухомого майна

8.08010104

геоінформаційні системи і технології

7.08010105

геоінформаційні системи і технології

8.08010105

фотограмметрія та дистанційне зондування

7.08010106

фотограмметрія та дистанційне зондування

8.08010106

космічний моніторинг Землі

7.08010107

космічний моніторинг Землі

8.08010107

Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції

0901

Сільське господарство і лісництво

агрономія

7.09010101

агрономія

8.09010101

агрохімія і ґрунтознавство

7.09010102

агрохімія і ґрунтознавство

8.09010102

експертна оцінка ґрунтів

7.09010103

експертна оцінка ґрунтів

8.09010103

плодоовочівництво і виноградарство

7.09010104

плодоовочівництво і виноградарство

8.09010104

селекція і генетика сільськогосподарських культур

7.09010105

селекція і генетика сільськогосподарських культур

8.09010105

агромеліорація

7.09010106

агромеліорація

8.09010106

технології закритого ґрунту

7.09010107

технології закритого ґрунту

8.09010107

насінництво та насіннєзнавство

7.09010108

насінництво та насіннєзнавство

8.09010108

технології зберігання та доробки продукції рослинництва

7.09010111

технології зберігання та доробки продукції рослинництва

8.09010111

технології виробництва і переробки продукції тваринництва

7.09010201

технології виробництва і переробки продукції тваринництва

8.09010201

годівля тварин і технології кормів

7.09010202

годівля тварин і технології кормів

8.09010202

розведення та селекція тварин

7.09010203

розведення та селекція тварин

8.09010203

птахівництво

7.09010204

птахівництво

8.09010204

конярство та кіннозаводство

7.09010205

конярство та кіннозаводство

8.09010205

бджільництво

7.09010206

бджільництво

8.09010206

промислове звірівництво

7.09010207

промислове звірівництво

8.09010207

лісове господарство

7.09010301

лісове господарство

8.09010301

мисливське господарство

7.09010302

мисливське господарство

8.09010302

садово-паркове господарство

7.09010303

садово-паркове господарство

8.09010303

технології лісосічних і лісоскладських робіт

7.09010401

технології лісосічних і лісоскладських робіт

8.09010401

захист рослин

7.09010501

захист рослин

8.09010501

карантин рослин

7.09010502

карантин рослин

8.09010502

0902

Рибне господарство та аквакультура

водні біоресурси

7.09020101

водні біоресурси

8.09020101

аквакультура

7.09020102

аквакультура

8.09020102

охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів

7.09020103

охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів

8.09020103

промислове рибальство

7.09020201

промислове рибальство

8.09020201

Техніка та енергетика аграрного виробництва

1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

енергетика сільськогосподарського виробництва

7.10010101

енергетика сільськогосподарського виробництва

8.10010101

електротехнічні системи та технології в агропромисловому виробництві

7.10010102

електротехнічні системи та технології в агропромисловому виробництві

8.10010102

електрифікація та автоматизація сільського господарства

7.10010103

електрифікація та автоматизація сільського господарства

8.10010103

енергетичний менеджмент та аудит в агропромисловому виробництві

7.10010104

енергетичний менеджмент та аудит в агропромисловому виробництві

8.10010104

процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств

7.10010201

процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств

8.10010201

транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі

7.10010202

транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі

8.10010202

механізація сільського господарства

7.10010203

механізація сільського господарства

8.10010203

Ветеринарія

1101

Ветеринарія

ветеринарна медицина (за видами)

7.11010101

ветеринарна медицина (за видами)

8.11010101

ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

7.11010102

ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

8.11010102

ветеринарна гігієна та санітарія

7.11010203

ветеринарна гігієна та санітарія

8.11010203

ветеринарна фармація

7.11010204

ветеринарна фармація

8.11010204

лабораторна діагностика хвороб тварин

7.11010205

лабораторна діагностика хвороб тварин

8.11010205

ветеринарна біотехнологія

7.11010206

ветеринарна біотехнологія

8.11010206

Охорона здоров'я

1201

Медицина

лікувальна справа**

7.12010001

лікувальна справа

8.12010001

педіатрія**

7.12010002

педіатрія

8.12010002

медико-профілактична справа**

7.12010003

медико-профілактична справа

8.12010003

медична психологія**

7.12010004

медична психологія

8.12010004

стоматологія**

7.12010005

стоматологія

8.12010005

сестринська справа

8.12010006

лабораторна діагностика

8.12010007

1202

Фармація

фармація

7.12020101

фармація

8.12020101

клінічна фармація**

7.12020102

клінічна фармація

8.12020102

технології фармацевтичних препаратів**

7.12020103

технології фармацевтичних препаратів

8.12020103

технології парфумернокосметичних засобів**

7.12020104

технології парфумернокосметичних засобів

8.12020104

Соціальне забезпечення

1301

Соціальне забезпечення

соціальна допомога

7.13010101

соціальна допомога

8.13010101

соціальна робота

7.13010201

соціальна робота

8.13010201

Сфера обслуговування

1401

Сфера обслуговування

готельна і ресторанна справа

7.14010101

готельна і ресторанна справа

8.14010101

курортна справа

7.14010102

курортна справа

8.14010102

організація побутового обслуговування

7.14010201

організація побутового обслуговування

8.14010201

туризмознавство (за видами)

7. 14010301

туризмознавство (за видами)

8. 14010301

Державне управління

1501

Державне управління***

   

державне управління

8.15010001

державна служба

8.15010002

управління суспільним розвитком

8.15010003

державне управління у сфері національної безпеки

8.15010004

державне управління у сфері освіти

8.15010005

державне управління у сфері охорони здоров'я

8.15010006

публічна політика і управління

8.15010007

публічне адміністрування

8.15010008

місцеве самоврядування

8.15010009

регіональне управління

8.15010010

електронне урядування

8.15010011

парламентаризм та парламентська діяльність

8.15010012

Військові науки

1601

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

перелік галузей знань, напрямів і спеціальностей підготовки військових фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН

 

перелік галузей знань, напрямів і спеціальностей підготовки військових фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем магістра визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН

 

Безпека

1701

Інформаційна безпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

7.17010101

безпека інформаційних і комунікаційних систем

8.17010101

безпека державних інформаційних ресурсів

7.17010102

безпека державних інформаційних ресурсів

8.17010102

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

7.17010201

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

8.17010201

управління інформаційною безпекою

7.17010301

управління інформаційною безпекою

8.17010301

адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

7.17010302

адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

8.17010302

1702

Цивільна безпека

цивільний захист

7.17020101

цивільний захист

8.17020101

управління у сфері цивільного захисту

7.17020102

управління у сфері цивільного захисту

8.17020102

охорона праці (за галузями)

7.17020201

охорона праці (за галузями)

8.17020201

пожежна безпека

7.17020301

пожежна безпека

8.17020301

управління пожежною безпекою

8.17020302

Специфічні категорії

1801

Специфічні категорії

   

управління соціальним закладом***

8.18010001

управління у сфері правопорядку***

8.18010002

судова експертиза***

8.18010003

дорадництво***

8.18010004

екологічна політика і право***

8.18010005

зовнішня політика***

8.18010006

українознавство***

8.18010007

мистецтвознавство (за видами)***

8.18010008

біржова діяльність***

8.18010009

якість, стандартизація та сертифікація****

7.18010010

якість, стандартизація та сертифікація****

8.18010010

інтелектуальна власність****

7.18010011

інтелектуальна власність****

8.18010011

   

управління інноваційною діяльністю****

8.18010012

управління проектами****

7.18010013

управління проектами****

8.18010013

   

управління фінансовоекономічною безпекою****

8.18010014

консолідована інформація****

8.18010015

бізнесадміністрування****

8.18010016

економіка довкілля і природних ресурсів****

8.18010017

адміністративний менеджмент****

8.18010018

медіа-комунікації****

8.18010019

управління навчальним закладом (за типом) ****

8.18010020

педагогіка вищої школи****

8.18010021

освітні вимірювання****

8.18010022

високі технології***

8.18010023

прикладна економіка***

8.18010024

інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті***

8.18010025

охоронна діяльність та безпека****

8.18010026

             

__________ 
* Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя або викладача вищого навчального закладу, за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

** Спеціальності, за якими передбачається підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на базі повної загальної середньої освіти.

*** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти за переліком галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей, який визначається центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН.

**** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 267 від 17.03.2011№ 516 від 18.05.2011№ 576 від 01.06.2011№ 227 від 21.03.2012№ 922 від 10.10.2012}

Отправляйте нам заявку на тестирование и консультацию