Перелік напрямів і спеціальностей 2006-2010 року. Частина 4

Перелік напрямів і спеціальностей 2006-2010 року. Частина 4

Напрями державного освітнього стандарту. Частина 4. Геодезія та землеустрій.
Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції.
Техніка та енергетика аграрного виробництва. Ветеринарія. Охорона здоров’я. Соціальне забезпечення.
Сфера обслуговування. Державне управління. Військові науки. Безпека. Специфічні категорії

* Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя або викладача вищого навчального закладу, за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

* Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя або викладача вищого навчального закладу, за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

** Спеціальності, за якими передбачається підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на базі повної загальної середньої освіти.

*** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти за переліком галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей, який визначається центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН.

**** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.

Перелік напрямів підготовки 2006 року, за якими здійснювалась підготовка фахівців у ВУЗах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра

Перелік 2010 року спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра

Шифр галузі

Найменування галузі  знань

Напрям підготовки

Код напряму підготовки

Найменування спеціальності спеціаліста

Код спеціальності спеціаліста

Найменування спеціальності магістра

Код спеціальності  магістра

Геодезія та землеустрій

0801

Геодезія  та  землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

геодезія

7.08010101

геодезія

8.08010101

картографія

7.08010102

картографія

8.08010102

землеустрій та кадастр

7.08010103

землеустрій та кадастр

8.08010103

оцінка землі та нерухомого майна

7.08010104

оцінка землі та нерухомого майна

8.08010104

геоінформаційні системи і технології

7.08010105

геоінформаційні системи і технології

8.08010105

фотограмметрія та дистанційне зондування

7.08010106

фотограмметрія та дистанційне зондування

8.08010106

космічний моніторинг Землі

7.08010107

космічний моніторинг Землі

8.08010107

Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції

0901

Сільське господарство і лісництво

агрономія

6.090101

агрономія

7.09010101

агрономія

8.09010101

агрохімія і ґрунтознавство

7.09010102

агрохімія і ґрунтознавство

8.09010102

експертна оцінка ґрунтів

7.09010103

експертна оцінка ґрунтів

8.09010103

плодоовочівництво і виноградарство

7.09010104

плодоовочівництво і виноградарство

8.09010104

селекція і генетика сільськогосподарських культур

7.09010105

селекція і генетика сільськогосподарських культур

8.09010105

агромеліорація

7.09010106

агромеліорація

8.09010106

технології закритого ґрунту

7.09010107

технології закритого ґрунту

8.09010107

насінництво та насіннєзнавство

7.09010108

насінництво та насіннєзнавство

8.09010108

технології зберігання та доробки продукції рослинництва

7.09010111

технології зберігання та доробки продукції рослинництва

8.09010111

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6.090102

технології виробництва і переробки продукції тваринництва

7.09010201

технології виробництва і переробки продукції тваринництва

8.09010201

годівля тварин і технології кормів

7.09010202

годівля тварин і технології кормів

8.09010202

розведення та селекція тварин

7.09010203

розведення та селекція тварин

8.09010203

птахівництво

7.09010204

птахівництво

8.09010204

конярство та кіннозаводство

7.09010205

конярство та кіннозаводство

8.09010205

бджільництво

8.09010206

бджільництво

8.09010206

кінологія

7.09010207

кінологія

8.09010207

промислове звірівництво

7.09010208

промислове звірівництво

8.09010208

лісове і садово-паркове господарство

6.090103

лісове господарство

7.09010301

лісове господарство

8.09010301

мисливське господарство

7.09010302

мисливське господарство

8.09010302

садово-паркове господарство

7.09010303

садово-паркове господарство

8.09010303

лісозаготівля

6.090104

технології лісосічних і лісоскладських робіт

7.09010401

технології лісосічних і лісоскладських робіт

8.09010401

захист рослин

6.090105

захист рослин

7.09010501

захист рослин

8.09010501

карантин рослин

7.09010502

карантин рослин

8.09010502

0902

Рибне господарство та аквакультура

водні біоресурси та аквакультура

6.090201

водні біоресурси

7.09020101

водні біоресурси

8.09020101

аквакультура

7.09020102

аквакультура

8.09020102

охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів

7.09020103

охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів

8.09020103

рибальство

6.090202

промислове рибальство

7.09020201

промислове рибальство

8.09020201

Техніка та енергетика аграрного виробництва

1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

6.100101

енергетика сільськогосподарського виробництва

7.10010101

енергетика сільськогосподарського виробництва

8.10010101

електротехнічні системи та технології в агропромисловому виробництві

7.10010102

електротехнічні системи та технології в агропромисловому виробництві

8.10010102

автоматизація енергетичних систем в агропромисловому виробництві

7.10010103

автоматизація енергетичних систем в агропромисловому виробництві

8.10010103

електропостачання сільського господарства

7.10010104

електропостачання сільського господарства

8.10010104

енергетичний менеджмент та аудит в агропромисловому виробництві

7.10010105

енергетичний менеджмент та аудит в агропромисловому виробництві

8.10010105

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100202

процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств

7.10010201

процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств

8.10010201

транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі

7.10010202

транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі

8.10010202

Ветеринарія

1101

Ветеринарія

ветеринарна медицина

6.110101

ветеринарна лікувальна справа (за галузями тваринництва)***

7.11010101

ветеринарна лікувальна справа (за галузями тваринництва)***

8.11010101

ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

7.11010102

ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

8.11010102

ветеринарна гігієна та санітарія

7.11010203

ветеринарна гігієна та санітарія

8.11010203

ветеринарна фармація

7.11010204

ветеринарна фармація

8.11010204

лабораторна діагностика хвороб тварин

7.11010205

лабораторна діагностика хвороб тварин

8.11010205

ветеринарна біотехнологія

7.11010206

ветеринарна біотехнологія

8.11010206

Охорона здоров’я

1201

Медицина

 

 

лікувальна справа**

7.12010001

лікувальна справа

8.12010001

педіатрія**

7.12010002

педіатрія

8.12010002

медико-профілактична справа**

7.12010003

медико-профілактична справа

8.12010003

медична психологія**

7.12010004

медична психологія

8.12010004

стоматологія**

7.12010005

стоматологія

8.12010005

1202

Фармація

фармація

6.120201

фармація**

7.12020101

фармація

8.12020101

клінічна фармація**

7.12020102

клінічна фармація

8.12020102

технології фармацевтичних препаратів**

7.12020103

технології фармацевтичних препаратів

8.12020103

технології парфумерно-косметичних засобів**

7.12020104

технології парфумерно-косметичних засобів

8.12020104

Соціальне забезпечення

1301

Соціальне забезпечення

соціальна допомога

6.130101

соціальна допомога

7.13010101

соціальна допомога

8.13010101

соціальна робота

6.130102

соціальна робота

7.13010201

соціальна робота

8.13010201

Сфера обслуговування

1401

Сфера обслуговування

готельно-ресторанна справа

6.140101

готельна і ресторанна справа

7.14010101

готельна і ресторанна справа

8.14010101

курортна справа

7.14010102

курортна справа

8.14010102

побутове обслуговування

6.140102

організація побутового обслуговування

7.14010201

організація побутового обслуговування

8.14010201

туризм

6. 140103

туризмознавство (за видами)

7. 14010301

туризмознавство (за видами)

8. 14010301

Державне управління

1501

Державне управління**

 

 

 

 

публічне адміністрування

8.15010001

 

 

управління суспільним розвитком

8.15010002

 

 

державне управління (за галузями)

8.15010003

 

 

регіональне управління

8.15010004

 

 

державна служба

8.15010005

 

 

державне управління у сфері національної безпеки

8.15010006

 

 

публічна політика і управління

8.15010007

 

 

місцеве самоврядування

8.15010008

 

 

електронне урядування

8.15010009

 

 

парламентаризм та парламентська діяльність

8.15010010

Військові науки

1601

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону*****

конкретний перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН

 

перелік галузей знань, напрямів і спеціальностей підготовки військових фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН

 

перелік галузей знань, напрямів і спеціальностей підготовки військових фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН

 

Безпека

1701

Інформаційна безпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170101

безпека інформаційних і комунікаційних систем

7.17010101

безпека інформаційних і комунікаційних систем

8.17010101

безпека державних інформаційних ресурсів

7.17010102

безпека державних інформаційних ресурсів

8.17010102

системи технічного захисту інформації

6.170102

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

7.17010201

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

8.17010201

управління інформаційною безпекою

6.170103

управління інформаційною безпекою

7.17010301

управління інформаційною безпекою

8.17010301

адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

7.17010302

адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

8.17010302

1702

Цивільна безпека

цивільний захист

6.170201

цивільний захист

7.17020101

цивільний захист

8.17020101

управління у сфері цивільного захисту

7.17020102

управління у сфері цивільного захисту

8.17020102

охорона праці

6.170202

охорона праці (за галузями)

7.17020201

охорона праці (за галузями)

8.17020201

пожежна безпека

6.170203

пожежна безпека

7.17020301

пожежна безпека

8.17020301

 

 

управління пожежною безпекою

8.17020302

Специфічні категорії

1801

Специфічні категорії

   

 

 

управління соціальним закладом***

8.18010001

   

 

 

управління у сфері правопорядку***

8.18010002

   

 

 

судова експертиза***

8.18010003

   

 

 

дорадництво***

8.18010004

   

 

 

екологічна політика і право***

8.18010005

   

 

 

зовнішня політика***

8.18010006

   

 

 

українознавство***

8.18010007

   

 

 

мистецтвознавство (за видами)***

8.18010008

   

 

 

біржова діяльність***

8.18010009

   

якість, стандартизація та сертифікація****

7.18010001

якість, стандартизація та сертифікація****

8.18010010

   

інтелектуальна власність****

7.18010002

інтелектуальна власність****

8.18010011

   

 

 

управління інноваційною діяльністю****

8.18010012

   

управління проектами****

7.18010004

управління проектами****

8.18010013

   

 

 

управління фінансово-економічною безпекою****

8.18010014

   

 

 

консолідована інформація****

8.18010015

   

 

 

бізнес-адміністрування****

8.18010016

   

 

 

економіка довкілля і природних ресурсів****

8.18010017

   

 

 

адміністративний менеджмент****

8.18010018

   

 

 

медіа-комунікації****

8.18010019

   

 

 

управління навчальним закладом (за типом) ****

8.18010020

   

 

 

педагогіка вищої школи****

8.18010021

   

 

 

освітні вимірювання****

8.18010022

   

 

 

високі технології***

8.18010023

Отправляйте нам заявку на тестирование и консультацию