Научная деятельность

 • 2011 - 2013 рр. "Профорієнтаційна діагностика: апробація та адаптація психодіагностичного комп’ютерного комплексу "Профорієнтатор - UA".

 • 2013 - 2016 рр. "Профорієнтаційна діагностика: апробація та адаптація психодіагностичного комп’ютерного комплексу "Профкар’єра - UA".

 • ГРИФ МОН УКРАЇНИ №14/12-Г-1848 від 17.12.2014 року Державного наукового закладу "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти". Комп'ютерна програма "Комп'ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування "Профорієнтатор-UA " "Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах ".

 • ГРИФ МОН УКРАЇНИ №22.1/12-Г-930 від 02.10.2018 року Державного наукового закладу "Інститут модернізації змісту освіти". Комісія з психології та педагогіки "Схвалила використання в загальноосвітніх навчальних закладах" Рукопис "Методичний посібник користувача. Діагностика інтересів, інтелекту, особистості школярів 13 - 18 років" до комп'ютерної програми "Комп'ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування" Профорієнтатор-UA".

 • Державній науковій установі  "Інститут модернізації змісту освіти" передане невиключне право (невиключну ліцензію) на використання і розміщення Рукопису "Діагностика інтелекту, здібностей та особистісних якостей школярів 13 – 18 років" (надалі - Рукопис) до програми "Комп'ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування "Профорієнтатор-UA" на сайті https://imzo.gov.ua/  

 • 2016 р. у збірнику  наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  вийшла стаття  Каплуненко Я.Ю., Руденко (Ленг) Т.М.  "ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІАГНОСТИКА: АПРОБАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО КОМПЛЕКСУ "ПРОФОРІЄНТАТОР - UA"/Гуманітарний Вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - додаток1 до Вип.36, Том V (65):Тематичний Випуск "Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського простору" . – К.: Гнозис, 2015.-618с.–С.187-205

 • 2016 р. у збірнику  наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  вийшла стаття  Каплуненко Я.Ю., Руденко (Ленг) Т.М.СУЧАСНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA" / Каплуненко Я.Ю. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2016. – Том. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 28. – 484с. – С.186-208.

 • 2021 р. у збірнику наукових праць Національної академії педагогічних наук України Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Лабораторія психології навчання імені І.О. Синиці, Київ – Оттава 2021, Висідалкою Н.Л., Руденко Т.М., Каплуненко Я.Ю. опубліковано дані щодо апробації̈ та адаптації в Україні психодіагностичної методики "Профкар’єра-UA".

 • Під науковим керівництвом Грись А.М., Шопши О.Л, Руденко Т.М.. виконана Дипломна робота за темою: Психологічні особливості ефективності вибору напрямку профільної підготовки старшокласників.

 • Під науковим керівництвом Грись А.М., Шопши О.Л., Костюковою Н.М. виконана Дипломна робота за темою:

 • Під науковим керівництвом Грись А.М., Шопши О.Л., Зак А. виконана Курсова робота за темою: Соціально-психологічні фактори профорієнтаційної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі.

 • Під науковим керівництвом Висідалко Н.Л., Шевченко Т. виконана Дипломна робота за темою: Розвиток професійної мотивації студентів у освітньому процесі.

 • 2020 року проведене дослідження прогностичної валідності Комп'ютерної програми "Комп'ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування "Профорієнтатор-UA ". Отримані дані будуть опубліковані у відповідному науковому виданні.

Отправляйте нам заявку на тестирование и консультацию