У Збірнику наукових праць Національної академії педагогічних наук України Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,Лабораторія психології навчання імені І.О. Синиці,Київ – Оттава 2021, публіковано дані щодо апробації̈ та адаптації в Україні психодіагностичної методики «Профкар’єра-UA».

ПСИХОДІАГНОСТИКА В КАР՚ЄРНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ: АПРОБАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ КОМПЮ’ТЕРНОЇ ПРОГРАМИ «ПРОФКАР’ЄР А-UA»

THE PSYCHODIAGNOSTIC APPROACH IN CAREER COUNSELING: APPROBATION AND ADAPTATION OF THE COMPUTER PROGRAM "PROFСAREER-UA" 

  • Висідалко Н.Л., доцент кафедри педагогіки та психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; кандидат психологічних наук, доцент, (Orcid ID 0000-0003-1324-4496).
  • Каплуненко Я.Ю., старший науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПУ України, кандидат психологічних наук, (Orcid ID 0000-0001-7369-8495). 
  • Руденко Т. М., Старший викладач Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук, Міжрегіональної Академії управління персоналом; магістр психології, (Orcid ID 0000-0001-7931-1474).

Анотація. У статті розкрито детермінанти та труднощі, що виникають впродовж професійного шляху особистості й необхідність кар’єрного супроводу з метою вирішення актуальних професійних проблем, підвищення ефективності професійної діяльності і збереження професійного здоров’я фахівця в цілому. Визначено необхідність розробки сучасного комп’ютерного інструментарію для реалізації завдань кар’єрного консультування особистості. Опубліковано дані щодо апробації̈ та адаптації в Україні психодіагностичної методики «Профкар’єра-UA». 

Ключові слова: професійний шлях, планування кар’єри, кар’єрне консультування, адаптація тесту, «Профкар’єра -UA».

Детальніше

 

Отправляйте нам заявку на тестирование и консультацию

Стоимость услуги
Профессьянс (от 8 лет) 600 грн.
Профнавигатор (10-14 лет) 600 грн.
Профориентатор-UA (13-18 лет) 600 грн.
Профкарьера-UA (20-40+ лет) 700 грн.
HR-сопровождение 1200 грн.