ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ДК 021:2015 код 48460000-0 "Пакети аналітичного, наукового, математичного чи прогнозувального програмного забезпечення"   

Технічні / інші характеристики

Комп’ютерна програма «Комп’ютеризований профорієнтаційний комплекс "Профорієнтатор-UA"

Сфера застосування

Комплекс "Профорієнтатор-UA" орієнтований на роботу з підлітками 13 – 18 років та їх батьками, що розглядають питання про подальше навчання у виші та вибір майбутньої професії.

Загальна характеристика
Комплекс "Профорієнтатор-UA" розроблено з метою діагностики професійної спрямованості учнів 8-11 класів, а також випускників шкіл, які ще не мають досвіду роботи. Комплекс поєднує аналіз мотиваційної сфери, особистісних якостей та інтелектуальних здібностей в межах діагностики професійних схильностей. Рекомендації щодо вибору професій надаються в межах кола спеціальностей, що відображають найбільш розповсюджені профілі підготовки сучасного фахівця з вищою або середньою освітою.

Основні параметри методики.
Кількість блоків тесту 3. Перший блок, що містить  84 питання, діагностує сферу інтересів. Другий блок, що містить 73 завдання, спрямований на визначення рівнів розвитку різних здібностей - факторів розумової діяльності. Третій блок, що містить 50 питань, орієнтований на виявлення особистісних якостей. Загальна кількість питань – 207.

Перший і третій блоки подаються без обмеження часу, а на виконання другого блоку відводиться не більше 44 хвилин (від 40 до 80 сек. на завдання, залежно від шкали).
Час тестування ~ 1 година.
Кількість питань ~ 200.
Кількість професій – 128.
Мова тестування – російська, українська. 

Результати тесту містять: 

 • професійні інтереси;
 • інтелектуальні здібності;
 • особистісні якості;
 • діаграму (профіль навчання);
 • перелік екзаменів ЗНО;
 • коеф. схожості професій;
 • перелік професій до блоку інтереси; 
 • перелік професій до блоку здібності; 
 • перелік професій до блоку особистості;
 • відповідні професії до всього тесту; 
 • інтерпретації результатів за всіма шкалами; 
 • блок розвитку, рекомендовані програми розвитку, тренінги.

Технічні данні

Методика "Профорієнтатор-UA" розроблена в 2012 році та являє собою перекладену українською мовою й апробовану версію методики "Профорієнтатор - 4.3", у двох версіях –  українською та російською мовами.
Адаптована автономна версія з модулем обробки (системою BDE для роботи з базами).   
Тестування відбувається в режимі off-line (без виходу в Інтернет).
Автономна версія  не має тимчасового обмеження.  Обмеженням є кількість ліцензій (запусків сеансів тестування), які можуть бути витрачені в будь-який, зручний користувачеві період.
Постачається з  електронними USB-ключами Guardant II net 20 (мережева версія: підключення  до 20 комп'ютерів, підключених до локальної мережі), який забезпечує  захист програмного забезпечення від несанкціонованого використання.

Модифікація.  

Програма може бути налаштована  для конкретного навчального закладу, виходячи з напрямків навчання і професіональних стандартів, а також особливостей ринку праці регіону.  В наявний загальний перелік професій і спеціальностей може бути доданий перелік факультетів, спеціальностей або професій для конкретного навчального закладу.

Система BDE для роботи з базами

Комп’ютерна програма  має оболонку «Maintest» з системою BDE для роботи з базами,  яка встановлюється на комп'ютерах  (мережевий або локальний варіант). Кількість копій програми «Maintest»  не обмежена. Система BDE для роботи з базами це:

 • статистична обробка даних (кластерний аналіз, груповий профіль випробовуваних, перерахунок тестових норм), тобто робота з великим масивом даних школярів, абітурієнтів;
 • можливість роботи з базою даних (фільтрація випробовуваних за необхідними параметрами, відбір груп протоколів за допомогою багатофункціонального фільтра і можливість збереження протоколів в окремі бази даних, формування груп випробовуваних);
 • збереження результатів тестування в форматах * .doc (MS Word), * .xls (MS Excel), * .html, *.csv.

Комп’ютерна програма "Профкар’єра-UA"

Батарея тестів "Профкар’єра-UA" - тестова система, яка дозволяє проводити профорієнтаційні та профконсалтингові заходи для студентів, випускників вишів і дорослих людей 20 – 40 років, зацікавлених у самопізнанні з метою професійного та кар’єрного самовизначення. Дана методика особливо ефективна у випадках визначення подальшого професійного шляху розвитку людини, побудови плану кар’єрного розвитку, знаходження оптимальних для працівників позицій і посад. 

Методика "Профкар’єра-UA" апробована та  стандартизована для роботи на території України у двох версіях –  українською та російською мовами.

Основні параметри методики

Кількість блоків тесту – 5.  
Час тестування ~ 1,5 години. 
Кількість питань ~ 300.
Мова тестування – російська, українська. 

Результати тесту містять:

 • життєві установки;
 • професійні інтереси;
 • професійні здібності;
 • професійна  мотивація;
 • структура особисті;
 • вектор кар’єри;
 • тип кар’єри;
 • переліки професій  відповідно до професійних інтересів,
 • переліки професій  відповідно до професійних здібностей;
 • переліки професій  відповідно до професійної мотивації;
 • переліки професій  відповідно до структури особистості;
 • інтегрований перелік професій до всього тесту;
 • інтерпретація усіх шкал;
 • блок "Розвиток", рекомендації тренінгових занять і додаткових видів навчання;
 • система компетенцій, яка включає 11 універсальних компетенцій: лідерство, мотивація досягнень, стресостійкість, орієнтація на клієнта, комунікабельність, командність, організованість, нормативність, гнучкість, комплексне рішення проблем, орієнтація на розвиток.

Технічні данні
Автономна версія з модулем обробки (системою BDE для роботи з базами).
Тестування відбувається в режимі off-line (без виходу в Інтернет) -  незалежна обробка даних.
Автономна версія  не має тимчасового обмеження.  Обмеженням є кількість ліцензій (запусків сеансів тестування), які можуть бути витрачені в будь-який, зручний користувачеві період.
Постачається з  електронними USB-ключами Guardant II net 20 (мережева версія: підключення  до 20 комп'ютерів, підключених до локальної мережі), який забезпечує  захист програмного забезпечення від несанкціонованого використання.

Модифікація.  

Програма може бути налаштована  для конкретного навчального закладу, виходячи з напрямків навчання і професіональних стандартів, а також особливостей ринку праці регіону.  В наявний загальний перелік професій і спеціальностей може бути доданий перелік факультетів, спеціальностей або професій для конкретного навчального закладу.

Комп’ютерна програма автономна версія   функціонує на базі  програми «Maintest» з системою BDE для роботи з базами, яка  встановлюється на комп'ютерах  (мережевий або локальний варіант). Кількість копій програми «Maintest»  не обмежена.
 
Система BDE для роботи з базами це:

 • статистична обробка даних (кластерний аналіз, груповий профіль випробовуваних, перерахунок тестових норм), тобто робота з великим масивом даних  студентів та молодих фахівців);
 • можливість роботи з базою даних (фільтрація випробовуваних за необхідними параметрами, відбір груп протоколів за допомогою багатофункціонального фільтра і можливість збереження протоколів в окремі бази даних, формування груп випробовуваних);
 • збереження результатів тестування в форматах * .doc (MS Word), * .xls (MS Excel), * .html, * .csv.

Додаткові опції

Обробка результатів тестування в СИСТЕМІ КОМПЕТЕНЦІЙ. Система дозволить будувати Word-звіт по кожному випробуваному окремо, а також експортувати всі результати в Excel для побудови рейтингів серед великого масиву учнів, ранжуючи їх по вираженості необхідних компетенцій. Система включає 11 універсальних компетенцій: лідерство, мотивація досягнень, стресостійкість, орієнтація на клієнта, комунікабельність, командність, організованість, нормативність, гнучкість, комплексне рішення проблем, орієнтація на розвиток.

Електронні USB-ключі Guardant II net 20 (мережева версія)

Для захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання. Мережева версія: до 20 комп'ютерів, підключених до локальної мережі.

Якість товару

Підтверджується якість товару:

 • Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір від  Державної служби інтелектуальної власності України;
 • Висновком науково-методичної експертизи від держаних наукових установ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ;
 • науковими статтями про апробацію та стандартизацію методик у відповідних державних виданнях;
 • рецензіями від кандидатів, докторів психологічних наук.

Якісно поставленим товаром вважається такий товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до товару відповідного характеру.

Вимоги щодо застосування:

Організації, під час здійснення своєї діяльності на території чи об’єкті зобов’язані дотримуватись вимог екологічної безпеки. Використання методик повинно супроводжуватися:

 • консультацію за результатами тестування можуть надавати консультанти з відповідною освітою (педагогічною, психологічною), які пройшли навчання з основ використання методик та надання профорієнтаційного, кар’єрного  консультування;
 • добровільною згодою учасника тестування,  для підлітків за письмовою згодою батьків;
 • обов'язковою індивідуальною або груповою консультацією за його результатами з метою детального розгляду підсумків тестування в контексті індивідуальної ситуації клієнта і підготовки рекомендацій щодо розвитку
 • видача результатів тесту без консультації, забороняється.

Комплекс "Профорієнтатор-UA" може бути використаний в рамках проведення профорієнтаційних консультацій на базі:

 • шкіл (формування профільних класів, профорієнтаційна робота);
 • консультаційних центрів (профорієнтаційна робота, рекомендації програм з розвитку);
 • приймальних комісій вищих і середніх професійних освітніх установ (підбір напрямку / спеціальності навчання, рекомендації за додатковими програмами підготовки абітурієнтів).

Комплекс "Профкар’єра-UA" може бути використаний в рамках проведення профорієнтаційних консультацій на базі вишу:

 • консультаційних центрів Кар’єри, (профорієнтаційна робота, кар’єрний розвиток, питання стажування, працевлаштування,  рекомендації програм з особистісного розвитку, додаткових курсів тощо);
 • приймальних комісій вищих і середніх професійних освітніх установ (підбір напрямку / спеціальності навчання, рекомендації за додатковими програмами підготовки студентів та випускників).

   Комплекси  розроблені для вирішення саме профорієнтаційних завдань, тому дані тесту:

 • не можна використовувати в психотерапевтичних консультаціях;
 • не можна використовувати для прийняття рішень про зарахування / НЕ зарахування вступників;
 • не можна використовувати для профорієнтації груп осіб, молодше або старше рекомендованого віку;
 • не можна використовувати в інших випадках оцінки, крім як профорієнтаційних обстежень.

Отправляйте нам заявку на тестирование и консультацию

Стоимость услуги
Профессьянс (от 8 лет) 600 грн.
Профнавигатор (10-14 лет) 600 грн.
Профмастер (13-16 лет) 600 грн.
Профориентатор-UA (13-18 лет) 600 грн.
Профконсультант (22-65 лет) 700 грн.
Профкарьера-UA (20-40 лет) 700 грн.
HR-сопровождение 1200 грн.

По предварительной записи, в субботу и воскресенье тоже работаем.

Адрес нашего офиса: Украина, г. Киев, ул. Раисы Окипной, 10, этаж 2, офис 5.
Мы находимся в 5-7 минутах ходьбы от метро Левобережная. Есть удобные места для парковки автомобилей. Всем нашим клиентам предоставляет бесплатный доступ к сети Интернет (WiFi).

Схема проезда