ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРОФОРІЄНТАЦІЙННИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА МЕТОДИК

«КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ТЕСТУВАННЯ «ПРОФОРІЄНТАТОР-UA» (UA/RU) 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 4752 від 29.03.2013р. 
Свідоцтво на знак для товарів і послуг ®PROFORIENTATOR № 272788 від 10.03.2020р
.

Рекомендований вік: 13 – 18 років 

Мова тестування: російська/українська

СПРЯМОВАНІСТЬ

Профорієнтація школярів та абітурієнтів (допомога у виборі професії, профілю навчання, вищого навчального закладу тощо). Розроблено з метою діагностики професійної спрямованості учнів 8-11 класів, а також випускників шкіл, які ще не мають досвіду роботи. Комплекс поєднує аналіз мотиваційної сфери, особистісних якостей aта інтелектуальних здібностей у межах діагностики професійних схильностей. Рекомендації щодо вибору професій надаються в межах кола спеціальностей, що відображають найбільш розповсюджені профілі підготовки сучасного фахівця з вищою або професійно-технічною освітою.

Основні параметри: час тестування ~ 1 година. Кіл-сть блоків тесту – 3 (інтереси, здібності, особистісні якості). Кіл-сть питань ~ 200

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ МІСТЯТЬ

 • Блок «Інтереси»
 • Блок «Здібності»
 • Блок «Особистість»
 • Блок «Профільних напрямків»
 • Переліки професій  відповідно до професійних інтересів
 • Переліки професій  відповідно до здібностей
 • Переліки професій  відповідно до структури особистості
 • Інтегрований перелік професій до всього тесту
 • Інтерпретація усіх шкал
 • Блок «Розвиток» (тренінги)

МОДИФІКАЦІЯ

Програма може бути налаштована  для конкретного навчального закладу, виходячи з напрямків навчання і професіональних стандартів, а також особливостей ринку праці регіону.  В наявний загальний перелік професій і спеціальностей може бути доданий перелік факультетів, спеціальностей або професій для конкретного навчального закладу або орагнізації-роботодавця.

СИСТЕМА BDE

Комп’ютерна програма  має систему BDE для роботи з базами. Система BDE для роботи з базами це:

 • статистична обробка даних (кластерний аналіз, груповий профіль випробовуваних, перерахунок тестових норм), тобто робота з великим масивом даних школярів, абітурієнтів;
 • можливість роботи з базою даних (фільтрація випробовуваних за необхідними параметрами, відбір груп протоколів за допомогою багатофункціонального фільтра і можливість збереження протоколів в окремі бази даних, формування груп випробовуваних);
 • збереження результатів тестування в форматах *.doc (MS Word), *.xls (MS Excel), *.html, *.csv.

ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА «ПРОФКАР’ЄРА-UA" (UA/RU)»

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68117 від 05.10.2016г. 
Свідоцтво на знак для товарів і послуг ®ПРОФКАР'ЄРА № 272789 від 10.03.2020г.

Рекомендований вік: 20 – 40 (+) років 

Методика «Профкар’єра-UA» апробована та  стандартизована для роботи на території України у двох версіях,  українською та російською мовами.

СПРЯМОВАНІСТЬ

Кар’єрне консультування студентів і випускників, молодих і досвідчених фахівців (допомога в кар’єрному розвитку, виборі варіантів подальшої спеціалізації та працевлаштування). Розроблено з метою виявлення компетенцій, здібностей, мотивації студентів, молодих і досвідчених фахівців 20 - 40 років для прогнозування подальшого професійного та кар'єрного розвитку. Комплекс дозволяє оцінити професійно-важливі якості та зорієнтувати на ті посадові позиції і галузі, де вони будуть найбільш затребувані, успішні. Діагностичний комплекс і подальше кар'єрне консультування за результатами тестування може застосовуватися в Центрах сприяння працевлаштуванню студентів і випускників вузів, в психологічних службах ВНЗ, в відділах підбору персонала.

Основні параметри: час тестування ~ 1,5 години. Кіл-сть блоків тесту – 5 (установки, інтереси, здібності, мотивація, особистісні якості). Кіл-сть питань ~ 300 

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ МІСТЯТЬ

 • Блок «Життєві установки»
 • Блок «Професійні інтереси»
 • Блок «Професійні здібності»
 • Блок «Професійна  мотивація»
 • Блок «Структура особисті»
 • Вектор кар’єри
 • Тип кар’єри
 • Переліки професій  відповідно до професійних інтересів
 • Переліки професій  відповідно до професійних здібностей
 • Переліки професій  відповідно до професійної мотивації
 • Переліки професій  відповідно до структури особистості
 • Інтегрований перелік професій до всього тесту
 • Інтерпретація усіх шкал
 • Блок «Розвиток», рекомендації тренінгових занять і розвитку
 • Система компетенцій, яка включає 11 універсальних компетенцій: лідерство, мотивація досягнень, стресостійкість, орієнтація на клієнта, комунікабельність, командність, організованість, нормативність, гнучкість, комплексне рішення проблем, орієнтація на розвиток.

МОДИФІКАЦІЯ 

Програма може бути налаштована  для конкретного навчального закладу, виходячи з напрямків навчання і професіональних стандартів, а також особливостей ринку праці регіону.  В наявний загальний перелік професій і спеціальностей може бути доданий перелік факультетів, спеціальностей або професій для конкретного навчального закладу або компанїї-роботодавця.

СИСТЕМА BDE

Комп’ютерна програма  має систему BDE для роботи з базами. Система BDE для роботи з базами це:

 • статистична обробка даних (кластерний аналіз, груповий профіль випробовуваних, перерахунок тестових норм), тобто робота з великим масивом даних школярів, абітурієнтів;
 • можливість роботи з базою даних (фільтрація випробовуваних за необхідними параметрами, відбір груп протоколів за допомогою багатофункціонального фільтра і можливість збереження протоколів в окремі бази даних, формування груп випробовуваних);
 • збереження результатів тестування в форматах * .doc (MS Word), *.xls (MS Excel), * .html, *.csv.

ДОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ

КАРТОЧНА МЕТОДИКА «ПРОФЕС'ЯНС»

Рекомендований вік: 10 – 18 років  (5-11 клас) Мова: російська, українська.

Спрямованість: активізуюча методика. Дозволяє скласти власну «Формулу професії». Карточна методика. 45  карток, 5 груп професійної діятельності.  Дозволяє визначити для школяра професійні спрямування, яким надаються переваги: предмети, цілі, засоби, умови (в тому числі особливі) праці; можливі напрями професійної діяльності та навчання; рекомендації з розвитку.

ПОСІБНИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РАЗВИВАЮЧИХ ТРЕНІНГІВ 

Рекомендований вік: 14 – 18 років (8-11 клас)

Спрямованість: развиваючі  (тренінги) программи, які призначені для розвитку основних здібностей і якостей характеру, важливих для даного віку. Соціалізація, навчання, підготовка до подальшого розвитку, вступу до навчальних закладів. Фахівцю достатньо самостійно освоїти посібники для подальшого проведення тренінгових програм. 

 • ПОСІБНИК «Керування часом»
 • ПОСІБНИК «Увага — сила»
 • ПОСІБНИК «Свобода спілкування»
 • ПОСІБНИК «Психологічний театр»
 • ПОСІБНИК «Здача іспиту»

З ПИТАНЬ ПРИДБАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗВЕРТАТИСЯ

Руденко Тетяна, співавтор комп'ютерної програми «Комп'ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування «Профорієнтатор-UA», комп'ютерної програми «Профкарьера-UA», керівник проекту «Профорієнтатор Україна», «Профкар'єра Україна».

Контакти
Моб.: +38 067 233 32 10
E-mail: info@proforientator.com.ua

 

Отправляйте нам заявку на тестирование и консультацию