СТРУКТУРА ТЕСТУ "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA"

СТРУКТУРА ТЕСТУ

Призначення і застосування

Комплекс "Профорієнтатор" орієнтований на роботу зі старшокласниками (учнями 8-11 класів) 13 - 18 років, перед якими постало питання вибору професії та відповідного вищого чи середнього навчального закладу, а також із випускниками шкіл, які ще не мають досвіду роботи. Комп’ютеризована діагностична методика "Профорієнтатор" дозволяє оцінити й надати у вигляді цифри (або візуалізувати у вигляді графіка) ступінь прояву інтересів, здібностей і особистісних якостей, отримати диференційоване уявлення про рівень інтересу до 8-ми сфер професійної діяльності, прояв 4-х ортогональних особистісних якостей і рівні розвитку за 6-ма основними факторами розумової діяльності.

Структура тестового комплексу

Тест складається із 4 блоків, містить у собі різноманітні питання: розв’язання задач і вибір найбільш привабливих альтернатив, оцінка об’єктів за зазначеними параметрами, вибори варіантів поведінки в тих чи інших ситуаціях. Перший і третій блоки подаються без обмеження часу, а на виконання другого блоку дається 40 хвилин. На виконання всіх завдань витрачається, у середньому, близько години. Комплекс має декілька версій тестових норм, що застосовуються залежно від віку досліджуваної особи.

Блок інтересів. Данный блок складається з 80 стверджень, що діагностують  сферу інтересів за 8 факторами: «Техніка», «Наука», «Мистецтво», «Спілкування», «Бізнес», «Знак», «Природа» и «Ризик». Вибір восьми шкал здійснювався з опорою на теоретичні підходи  психологічної праці  Є.А. Клімова і  професійних виборів  Дж. Холланда.

Блок інтелекту. Цей блок складається із 72 питань, що являють собою завдання на визначення рівня розвитку різноманітних здібностей (факторів розумової діяльності): «Обчислення», «Лексика», «Ерудиція», «Зорова логіка», «Абстрактна логіка» й «Увага». Крім того, видається загальний бал за цим блоком, що відображає середній показник за всіма шістьма факторами в цілому – аналог «рівня розумового розвитку», який прийнято інтерпретувати як операціональний індикатор актуально досягнутого «рівня навчальності й розумової працездатності».

Блок особистості. Цей блок складається із 45 питань-тверджень, орієнтованих на виявлення особистісних якостей. Фактори цього блоку засновані на Великій П’ятірці (Big Five) особистісних якостей, за винятком шкали «Відкритість досвіду (навчальність)». Ця структура особистісних якостей показала свою спроможність на вітчизняній виборці (О.Г. Шмельов, 2002). У методиці «Профорієнтатор» ці фактори умовно позначаються як «Активність», «Згода», «Самоконтроль» та «Емоційна стабільність».

Блок розвитку. Тестованому даються рекомендації з тренінгових програм і напрямків для розвитку. На даний момент блок розвитку містить рекомендації до 6 тренінгових програм: "Мотивація", "Інтелектуальний розвиток", "Комунікативні навички", "Лідерство й відносини", "Самоорганізація", "Емоційна саморегуляція".

Рекомендації з вибору професій

База тесту містить 105 найбільш розповсюджених і актуальних професій. Рекомендації з вибору професій подаються в термінах кола спеціальностей, що відображають найбільш масові профілі підготовки сучасного спеціаліста з вищою й середньою спеціальною освітою, включаючи необхідні для вступу іспити (ЗНО), що є актуальним питанням для школярів і їхніх батьків на профорієнтаційній консультації. Важливо відзначити, що список професій, який видається "Профорієнтатором", задає лише орієнтири відповідних сфер трудової діяльності й не повинен розглядатися як остаточний вирок. Це привід для аналізу, обговорення результатів з тестованим і мотивування його на самостійний пошук напрямків професійного зростання, тепер уже за умови кращого розуміння своїх інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей.

Профільні класи

У якості комплексних критеріїв, на підставі оцінки базових результатів за блоками "Інтереси", "Здібності", "Особистість", «Профорієнтатор» видає рекомендації за найбільш близькими для досліджуваного профільними класами інформаційно-технологічного, інженерного, фізико-математичного, природничонаукового, природничо-технологічного, творчого, лінгвістичного, суспільно-гуманітарного, фінансово-економічного спрямування. Вибудовуючи кругову діаграму з дев’ятьма променями, визначається, наскільки відповідає той чи інший профіль навчання.

Активізуючі й розвиваючі програми (тренінги)

Методика "Профорієнтатор-UA" доповнена спеціальним блоком розвитку, що відображає перелік рекомендованих школяреві тренінгових (розвиваючих) програм із розвитку основних здібностей і якостей характеру, важливих для цього віку й ситуацій соціалізації, навчання й підготовки до подальшого розвитку (вступу до вишу тощо).

На даний момент блок розвитку містить рекомендації до 6 тренінгових програм: "Мотивація", "Інтелектуальний розвиток", "Комунікативні навички", "Лідерство і стосунки", "Самоорганізація", "Емоційна саморегуляція". Кожна з програм рекомендується у двох випадках: якщо в людини за даною тематикою недостатня розвиненість тієї чи іншої якості, або, навпаки, висока розвиненість, але з різними текстовими інтерпретаціями до нього.

Що може дати тренінг? У першу чергу, можливість хоча б трохи розібратися у світі професій і знайти себе в ньому, усвідомивши індивідуальні особливості, здібності й потреби, свої сильні й слабкі сторони. Він виконує функцію помічника в прийнятті рішення щодо вибору професії й у пошуку шляхів подальшого розвитку.

Тривалість тестування: 1 година.

Тривалість консультації: 1 година.

Надішліть нам заявку на тестування і консультацію

Місто