АНОТАЦІЯ ДО АДАПТОВАНОЇ ВЕРСІЇ ТЕСТУ "ПРОФОРІЄНТАТОР - UA"

АНОТАЦІЯ ДО АДАПТОВАНОЇ ВЕРСІЇ ТЕСТУ

Загальна характеристика

Комплекс "Профорієнтатор-UA" розроблено з метою діагностики професійної спрямованості учнів 8-11 класів, а також випускників шкіл, які ще не мають досвіду роботи. Комплекс поєднує аналіз мотиваційної сфери, особистісних якостей та інтелектуальних здібностей в межах діагностики професійних схильностей. Рекомендації щодо вибору професій надаються в межах кола спеціальностей, що відображають найбільш розповсюдженi профілі підготовки сучасного фахівця з вищою або середньою освітою.

Сфера застосування

Комплекс "Профорієнтатор-UA" орієнтований на роботу з підлітками, що розглядають питання про подальше навчання та вибір майбутньої професії.

Структура методики

Комплекс "Профорієнтатор-UA" складається з трьох блоків:

 • перший блок, що містить 84 питання, діагностує сферу інтересів;
 • другий блок, що містить 73 завдання, спрямований на визначення рівнів розвитку різних здібностей - факторів розумової діяльності;
 • третій блок, що містить 50 питань, орієнтований на виявлення особистісних якостей.
 • Перший і третій блоки подаються без обмеження часу, а на виконання другого блоку відводиться не більше 44 хвилин (від 40 до 80 сек. на завдання, залежно від шкали). Можливе тестування українською та російською мовами (методики ПРОФОРІЄНТАТОР-UA (ua) і ПРОФОРІЄНТАТОР-UA (ru) відповідно).

Надання результатів

 • Кожна шкала тесту має п'ять діагностичних зон, яким відповідають п'ять рівнів інтерпретації результатів, що відрізняються ступенем прояву фактора.
 • Для полегшення інтерпретації тестові бали зазначені в стенах - нормалізованих стандартних балах (на одномірнїй шкалі ранжування від 1 до 10).
 • Середні значення (від 4.5 до 6.5 стенiв) трактуються як умовна норма вираженості фактора. До цієї областi, як правило, потрапляє близько 40% від загальної кількості респондентів.
 • Крайні значення (низькі та високі) вказують на вираженість або надмірну вираженість рис, властивих відповідному полюсу. До областi вираженості низьких (від 2.5 до 4.4 стенiв) і високих (від 6.6 до 8.5 стенiв) значень потрапляє приблизно по 24% респондентів. До областi прояву низьких (від 1 до 2.4 стенiв) і високих (від 8.6 до 10 стенiв) значень потрапляє приблизно по 6% респондентів.
 • Залежно від набраної кiлькостi балiв на екран виводиться та чи інша інтерпретація.

Результати тесту можуть подаватися в наступних формах:

 • у вигляді графічного профілю, що вiдображає значення факторів;
 • у вигляді текстових повідомлень-інтерпретацій факторів;
 • у вигляді табличних даних, до яких включені сирі бали, стени, а також процентилі (відсоток від вибірки стандартизації);
 • у вигляді списку подібних професій (включаючи відповідний приблизний перелік іспитів ЗНО).

"Профорієнтатор-UA" дозволяє отримати збудовану ієрархію 8 мотивів професійної діяльності, а також уявлення про вираженість 4-х особистісних якостей та рівні розвитку за 6 основними факторами розумової діяльності.

Показники за окремими шкалами утворюють так званий факторний профіль, який є, по суті, індивідуальним психологічним портретом досліджуваного. Факторний профіль порівнюється з "ідеальними" профілями різних професій, створених експертами на основі професіограм.

Результати порівняння подаються у вигляді переліку найбільш близьких за профілем професій з відповідними коефіцієнтами подібності (повний збіг - 1): спочатку до кожного блоку, потім програма формує інтегральний список професій, комплексно оцінюючи результати за всіма тестовими блоками.

На основі аналізу факторного профілю у звіті видається кругова діаграма, що містить рекомендовані досліджуваному профільні класи (профілі навчання).

Також програма видає графічний профіль і короткі інтерпретації рекомендованих досліджуваному тренінгових програм.

Історія створення та Психометричні параметри

Методика "Профорієнтатор-UA" розроблена в 2012 році та являє собою перекладену українською мовою й апробовану версію методики "Профорієнтатор - 4.3". Розрахунок норм, що використовуються в даній версії методики, проведено на вибірці понад 600 досліджуваних. Надійність-узгодженість (коефіцієнт Альфа Кронбаха) шкал методики за останніми даними психометричного аналізу становить:
- методика "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA (ua)"
- методика "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA (ru)"

Розробники обох версій методики "Профорієнтатор - UA" - О.Г.Шмельов, О.Г. Серебряков, В.В. Алтухов, О.Л. Кувшинова, Т.М. Ленг.
Розробники першопочаткової методики "Профорієнтатор" - О.Г.Шмельов, О.І.Рихлевська, О.М.Кононов.
Психометричний аналіз і модифікація методики, починаючи з версії "Профорієнтатор - 3" і вище, - О.М.Іванова.
У складанні ідеальних профілів професій брали участь психологи-профконсультанти Центру Тестування та Розвитку "Гуманітарні Технології": Є.О.Лук’янова, О.М.Іванова, С.К.Балаян, А.А.Мухіна, О.Ю.Обухова.

Авторське право та наукові рецензії

У 2013 році отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47521 - Комп'ютерна програма "Комп'ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування" ПРОФОРІЕНТАТОР-UA ". Автори: В.В. Алтухов, О.Л. Кувшинова, Т.М. Ленг, О.Г . Серебряков, О.Г.Шмельов. У 2013 році на методику "ПРОФОРІЕНТАТОР-UA" отримано висновок наукової групи Центру тестування і розвитку "Гуманітарні технології" Шмельова Олександра Георгійовича - доктора психологічних наук; Серебрякова Олексія Георгійовича; Кононової Вікторії Миколаївни - кандидата психологічних наук; Алтухова Віталія Владиславовича - керівника науково- методичного відділу; Кузнецова Кирила Геннадійовича - кандидата психологічних наук, психолога-профконсультанта, провідного спеціаліста; Кувшинової Олесі Леонідівни - кандидата психологічних наук.

У 2013 році на методику "ПРОФОРІЕНТАТОР-UA" отримані рецензії Н.Є. Завацької, доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри соціальної та практичної психології Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля; Л.А. Осадчої, кандидата психологічних наук, доцента кафедри фізичного виховання і психолого-педагогічних дисциплін Уманського національного університету садівництва; В.О. Шаповалова, фахівця-психолога Українського Бюро психофізіологічних досліджень та Безпеки.

Отправляйте нам заявку на тестирование и консультацию