Наукова співпраця

Співробітництво у сфері навчально-методичної, психолого-педагогічної, науково-експериментальної, організаційної та іншої діяльності щодо використання результатів наукових досліджень у практиці, сприяння розвитку психологічної науки і освіти з урахуванням досягнень українських і зарубіжних наукових шкіл.

27 квітня 2011 року ми стали офіційними партнерами Центру тестування й розвитку "Гуманітарні технології" 

 • Профорієнтаційна діагностика: апробація та адаптація психодіагностичного комп’ютерного комплексу "Профорієнтатор - UA".

 • Профорієнтаційна діагностика: апробація та адаптація психодіагностичного комп’ютерного комплексу "Профкар’єра - UA".

19 грудня 2012 року ми стали офіційними партнерами Інституту модернизації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

 • ГРИФ МОН УКРАЇНИ №14/12-Г-1848 від 17.12.2014 року Державного наукового закладу "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти". Комп'ютерна програма "Комп'ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування "Профорієнтатор-UA" "Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах ".

 • ГРИФ МОН УКРАЇНИ №22.1/12-Г-930 від 02.10.2018 року Державного наукового закладу "Інститут модернізації змісту освіти". Комісія з психології та педагогіки "Схвалила використання в загальноосвітніх навчальних закладах" Рукопис "Методичний посібник користувача. Діагностика інтересів, інтелекту, особистості школярів 13 - 18 років" до комп'ютерної програми "Комп'ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування" Профорієнтатор-UA".

 • Державній науковій установі  «Інститут модернізації змісту освіти» передане невиключне право (невиключну ліцензію) на використання і розміщення Рукопису «Діагностика інтелекту, здібностей та особистісних якостей школярів 13 – 18 років» (надалі - Рукопис) до програми «Комп'ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування «Профорієнтатор-UA» на сайті https://imzo.gov.ua/  

 • Повторний ГРІФ МОН. Наказ № 6/1015–20 від 20.08.20. Лист від 02.10.2018 № 22.1/12-Г-930 Комп'ютерна програма "Комп'ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування "Профорієнтатор-UA" "Схвалений до використання у загальноосвітніх навчальних закладах".

05 березня 2015 року ми стали офіційними партнерами Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України.

 • У збірнику  наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  вийшла стаття  Каплуненко Я.Ю., Руденко (Ленг) Т.М.  "ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІАГНОСТИКА: АПРОБАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО КОМПЛЕКСУ "ПРОФОРІЄНТАТОР - UA"/Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - додаток1 до Вип.36, Том V (65):Тематичний Випуск "Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського простору". – К.: Гнозис, 2015.-618с.–С.187-205

 • У збірнику  наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  вийшла стаття  Каплуненко Я.Ю., Руденко (Ленг) Т.М. СУЧАСНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA» / Каплуненко Я.Ю. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2016. – Том. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 28. – 484с. – С.186-208.

 • У Збірнику наукових праць Національної академії педагогічних наук України Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Лабораторія психології навчання імені І.О. Синиці, Київ – Оттава 2021, Висідалкою Н.Л., Руденко Т.М., Каплуненко Я.Ю. опубліковано дані щодо апробації̈ та адаптації в Україні психодіагностичної методики "Профкар’єра-UA".

10 березня 2017 року ми стали офіційними партнерами Освітньо-наукового Інституту міжнародних відносин і соціальних наук МАУП.

 • Під науковим керівництвом Грись А.М., Шопши О.Л, Руденко Т.М.. виконана Дипломна робота за темою: Психологічні особливості ефективності вибору напрямку профільної підготовки старшокласників.

 • Під науковим керівництвом Грись А.М., Шопши О.Л., Костюковою Н.М. виконана Дипломна робота за темою:

 • Під науковим керівництвом Грись А.М., Шопши О.Л., Зак А. виконана Курсова робота за темою: Соціально-психологічні фактори профорієнтаційної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова кафедра педагогіки та психології

 • Під науковим керівництвом Висідалко Н.Л., Шевченко Т. виконана Дипломна робота за темою: Розвиток професійної мотивації студентів у освітньому процесі.

2020 року проведене дослідження прогностичної валідності Комп'ютерної програми "Комп'ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування "Профорієнтатор-UA ". Отримані дані будуть опубліковані у відповідному науковому виданні.

Надішліть нам заявку на тестування і консультацію

Місто