Проект "Профорієнтатор Україна". Сертифікати та патенти.

Завантажити презентацию (3,7Мб)

Психодіагностика - область психологічної науки і одночасно найважливіша форма психологічної практики, яка пов'язана з розробкою і використанням різноманітних методів розпізнавання індивідуальних психологічних особливостей людини.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Проект "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA"  орієнтований на роботу з підлітками 13 - 18 років та їх батьками, що розглядають питання про подальше навчання та вибір майбутньої професії. Вчасний та комплексний підхід до профорієнтаційної роботи у школі,  дозволяє запобігти наслідкам неправильного вибору.   Профорієнтаційна допомога повинна бути системною та доступною протягом усього періоду навчання.

ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA" 

Розроблено з метою діагностики професійної спрямованості учнів 8-11 класів, а також випускників шкіл, які ще не мають досвіду роботи. Комплекс поєднує аналіз мотиваційної сфери, особистісних якостей та інтелектуальних здібностей у межах діагностики професійних схильностей. Рекомендації щодо вибору професій надаються в межах кола спеціальностей, що відображають найбільш розповсюджені профілі підготовки сучасного фахівця з вищою або середньою освітою.

МЕТА ПРОЕКТУ «ПРОФКАР’ЄРА-UA»

Основне призначення проекту «ПРОФКАР’ЄРА-UA» - виявлення компетенцій, здібностей, мотивації студентів для прогнозування подальшого професійного та кар'єрного розвитку. Комплекс дозволяє оцінити професійно-важливі якості студентів та зорієнтувати їх на ті посадові позиції і галузі, де вони будуть найбільш затребувані, успішні. Діагностичний комплекс і подальше кар'єрне консультування за результатами тестування може застосовуватися в Центрах сприяння працевлаштуванню студентів і випускників вузів, а також в психологічних службах ВНЗ.

ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ПРОФКАР’ЄРА-UA"

"ПРОФКАР’ЄРА-UA" - наукомістка інноваційна послуга, спрямована на профорієнтаційну роботу з молоддю, на сприяння в працевлаштуванні випускників закладів вищої та середньої освіти, розвиток професійного зростання молодих фахівців і здійснення ефективної взаємодії між ними і компаніями-роботодавцями. Включає в себе психодіагностична методика (батарея тестів) «Профкар’єра-UA» і комплекс методів та інструментів профорієнтаційного супроводу.

Науковий підхід до розробок методик, щорічний контроль якості програмних продуктів (перевірка якості, оновлення норм для різних вікових груп, поповнення списків професій, корекція банку питань) у сфері професійної орієнтації, психологічної діагностики дозволяють отримувати об’єктивні результати обстеження й здійснювати комплексну діагностику особистості й групи.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ

27 квітня 2011 року розпочав свою роботу ЦТР «Гуманітарні технології». На сьогоднішній день у різних містах України працюють регіональні представництва на базі вишів і приватних психологічних центрів. ЦТР "Гуманітарні технології" здійснює контроль якості послуг, супроводжуючи роботу, надаючи регулярну підтримку регіональним представництвам. 

У 2011 - 2012 рр.. відбувалась адаптація тесту "Профорієнтатор" для України. У дослідженні взяли участь більше тисячі школярів 13 - 18 років, що проживають в основних регіонах України (м. Київ та Київська область, м. Ніжин, м. Миколаїв, м. Дніпропетровськ, м. Луганськ, м. Львів, м. Івано-Франківськ). 

19 грудня 2012 року ми стали офіційними партнерами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

20 квітня 2013 року в рамках проекту "Профкар'єра-UA", мета  - надання послуг з кар'єрного консультування студентам та випускникам вишів, молодим і досвідченим спеціалістам 20 - 40 років, почалася адаптація комплексу тестування "Профкар'єра" для України.

05 березня 2015 року ми стали офіційними партнерами Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. Співробітництво у сфері навчально-методичної, психолого-педагогічної, науково-експериментальної, організаційної та іншої діяльності щодо використання результатів наукових досліджень у практиці, сприяння розвитку психологічної науки і освіти з урахуванням досягнень українських і зарубіжних наукових шкіл.

30 грудня 2015 року завершилася адаптація тесту "Профкар'єра-UA"  для України. У проекті "Профка’єра Україна" взяли участь 1260 осіб у віці від 20 до 40 років з різних міст України. Адаптація тесту до умов нашої культури, мови - можливість надавати найбільш достовірну інформацію при проведенні компетентністної оцінки та кар'єрного консультування студентів і випускників вузів, молодих і досвідчених співробітників організацій.

05 жовтня 2016 року ми отримали Свідоцтво про реєстрацію авторского права № 68117 на твір Комп'ютерна програма "Профкар'єра-UA".

10 березня 2017 року ми стали офіційними партнерами Освітньо-наукового Інституту міжнародних відносин і соціальних наук МАУП. Співпраця в галузі науково-експериментальної, організаційної та іншої діяльності з використання результатів наукових досліджень в практиці, сприяння розвитку психологічної науки і освіти з урахуванням досягнень українських і зарубіжних наукових шкіл.

Ми стали учасниками ПРОЕКТУ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗУ № 064/Р1/1. Програма територіальної співпраці країн східного партнерства Білорусь-Україна, виконання Грантової Угоди № 83265655 від 29 листопада 2017 року. Створення транскордонної мережі університетських центрів Професійного і Кар’єрного консультування  для  підвищення конкурентоздатності випускників на ринках праці України і Білорусії: НАЦІОНАЛЬНІЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ", ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТГОМЕЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Ф. СКОРИНИ, БРЕТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. А. ПУШКІНА.

Протягом 2019-2020 рр. планується масштабне лонгітюдне (моніторингове) дослідження прогностичної валідності методики "Профорієнтатор-UA". Прогностична валідність - це ключовий показник практичної цінності методики для висування прогнозу. Нам потрібно було почекати декілька років, щоб вчорашні школярі, які пройшли тестування, стали студентами вишів. Дослідження буде проведене соціологічною агенцією  "Vox Populi Agency".  

19 листопада 2019 року Руденко Т.М, керівник проектів "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA", "ПРОФКАР’ЄРА-UA”, отримала диплом від ЕВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ (EABD), BIGBRENDS 2019, за видатну професійну діяльність, інноваційний підхід в роботі та значний внесок у розвиток нашої держави, формування нових культурних та бізнес традицій в Україні.

АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ГРИФ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 47521 на твір Комп'ютерна програма "Комп'ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування "Профорієнтатор-UA ". Автори: Алтухов Віталій Владиславович, Кувшинова Олеся Леонідівна, Ленг Тетяна Миколаївна, Серебряков Олексій Георгійович, Шмельов Олександр Георгійович. Дата реєстрації: 29.01.2013 р.

2. Комп’ютерна програма "Комп’ютеризований комплекс тестування "Профорієнтатор-UA" схвалений до використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради  МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. Витяг з протоколу № 4 від 02 жовтня 2013 р. Висновок № 14/12-Г-1848 від 17.12.2014 р.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 68117 на твір "Комп'ютерна програма "Профкар'єра-UA". Автори: Шмельов Олександр Георгійович, Серебряков Олексій Георгійович, Алтухов Віталій Владиславович, Орлова Євгенія Олексіївна, Руденко Тетяна Миколаївна. Дата реєстрації: 05.10.2016 р. 

4. Рукопис програми "Комп'ютеризованого профорієнтаційного комплексу тестування "Профорієнтатор-UA" (автори Руденко Т., Каплуненко Я, Вертинська О., Романцова Т.) "Схвалено для використання в закладах загальної середньoї освіти".   Лист від 02.10.2018 № 22.1/12-Г-930  Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти", протокол № 2 від 25.09.2018.

Надішліть нам заявку на тестування і консультацію

Вартість послуги
Профессьянс (від 8 років) 600 грн.
Профнавігатор (10-14 років) 600 грн.
Профмайстер (13-16 років) 600 грн.
Профорієнтатор-UA (13-18 років) 600 грн.
Профконсультант (22-65 років) 700 грн.
Профкар'єра-UA (20-40 років) 700 грн.
HR-супровід 1200 грн.
Місто

За попереднім записом, в суботу та неділю теж працюємо.

Адреса нашого офісу: Україна, Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 11Б (Бізнес центр "Армаріс"), поверх 4, офіс 423.

Схема проїзду