Проєкт "Профорієнтатор Україна". Сертифікати та патенти.

Завантажити презентацию (3,7Мб)

Профорієнтаційна допомога повинна бути системною

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ

Психодіагностика - область психологічної науки і одночасно найважливіша форма психологічної практики, яка пов'язана з розробкою і використанням різноманітних методів розпізнавання індивідуальних психологічних особливостей людини. Науковий підхід до розробок методик, щорічний контроль якості програмних продуктів (перевірка якості, оновлення норм для різних вікових груп, поповнення списків професій, корекція банку питань) у сфері професійної орієнтації, психологічної діагностики дозволяють отримувати об’єктивні результати обстеження й здійснювати комплексну діагностику особистості й групи.

МЕТА ПРОЄКТУ "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA" 

Проєкт "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA"  орієнтований на роботу з підлітками 13 - 18 років та їх батьками, що розглядають питання про подальше навчання та вибір майбутньої професії. Вчасний та комплексний підхід до профорієнтаційної роботи у школі,  дозволяє запобігти наслідкам неправильного вибору. 

ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA" 

Розроблено з метою діагностики професійної спрямованості учнів 8-11 класів, а також випускників шкіл, які ще не мають досвіду роботи. Комплекс поєднує аналіз мотиваційної сфери, особистісних якостей та інтелектуальних здібностей у межах діагностики професійних схильностей. Рекомендації щодо вибору професій надаються в межах кола спеціальностей, що відображають найбільш розповсюджені профілі підготовки сучасного фахівця з вищою або професійно-технічною освітою.

МЕТА ПРОЄКТУ «ПРОФКАР’ЄРА-UA»

"ПРОФКАР’ЄРА-UA" - наукомістка інноваційна послуга, спрямована на профорієнтаційну роботу з молоддю, на сприяння в працевлаштуванні випускників закладів вищої та середньої освіти, розвиток професійного зростання молодих і досвідчених фахівців 20 - 40 років.

ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ПРОФКАР’ЄРА-UA"

Розроблено з метою виявлення компетенцій, здібностей, мотивації студентів, молодих і досвідчених фахівців 20 - 40 років для прогнозування подальшого професійного та кар'єрного розвитку. Комплекс дозволяє оцінити професійно-важливі якості та зорієнтувати на ті посадові позиції і галузі, де вони будуть найбільш затребувані, успішні. Діагностичний комплекс і подальше кар'єрне консультування за результатами тестування може застосовуватися в Центрах сприяння працевлаштуванню студентів і випускників вузів, в психологічних службах ВНЗ, в відділах підбору персонала.

АДАПТАЦІЯ (ПЕРЕКЛАД, АПРОБАЦІЯ) ТЕСТОВИХ КОМПЛЕКСІВ "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA", "ПРОФКАР'ЄРА-UA"

27 квітня 2011 року розпочав свою роботу ЦТР «Гуманітарні технології». На сьогоднішній день у різних містах України працюють регіональні представництва на базі вишів і приватних психологічних центрів. ЦТР "Гуманітарні технології" здійснює контроль якості послуг, супроводжуючи роботу, надаючи регулярну підтримку регіональним представництвам. 

У 2011 - 2012 рр.. відбувалась адаптація тесту "Профорієнтатор" для України. У дослідженні взяли участь більше тисячі школярів 13 - 18 років, що проживають в основних регіонах України (м. Київ та Київська область, м. Ніжин, м. Миколаїв, м. Дніпропетровськ, м. Луганськ, м. Львів, м. Івано-Франківськ). 

20 квітня 2013 року в рамках проєкту "Профкар'єра-UA" почалася адаптація комплексу тестування "Профкар'єра" для України.

30 грудня 2015 року завершилася адаптація тесту "Профкар'єра-UA"  для України. У проєкті "Профка’єра Україна" взяли участь 1260 осіб у віці від 20 до 40 років з різних міст України. Адаптація тесту до умов нашої культури, мови - можливість надавати найбільш достовірну інформацію при проведенні компетентністної оцінки та кар'єрного консультування студентів і випускників вузів, молодих і досвідчених співробітників організацій.

ПАРТНЕРИ

Співробітництво у сфері навчально-методичної, психолого-педагогічної, науково-експериментальної, організаційної та іншої діяльності щодо використання результатів наукових досліджень у практиці, сприяння розвитку психологічної науки і освіти з урахуванням досягнень українських і зарубіжних наукових шкіл.

19 грудня 2012 року ми стали офіційними партнерами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

05 березня 2015 року ми стали офіційними партнерами Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. 

10 березня 2017 року ми стали офіційними партнерами Освітньо-наукового Інституту міжнародних відносин і соціальних наук МАУП

ГРАНТИ

Ми стали учасниками ПРОЄКТУ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗУ № 064/Р1/1. Програма територіальної співпраці країн східного партнерства Білорусь-Україна, виконання Грантової Угоди № 83265655 від 29 листопада 2017 року. Створення транскордонної мережі університетських центрів Професійного і Кар’єрного консультування  для  підвищення конкурентоздатності випускників на ринках праці України і Білорусії: НАЦІОНАЛЬНІЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ", ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ГОМЕЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Ф. СКОРИНИ, БРЕТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. А. ПУШКІНА.

ВІДЗНАКИ

19 листопада 2019 року Руденко Т.М, керівник проєктів "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA", "ПРОФКАР’ЄРА-UA”, отримала диплом від ЕВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ (EABD), BIGBRENDS 2019, за видатну професійну діяльність, інноваційний підхід в роботі та значний внесок у розвиток нашої держави, формування нових культурних та бізнес традицій в Україні.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІАГНОСТИКА:  АПРОБАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ  ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЮ’ТЕРНОГО КОМПЛЕКСУ «ПРОФОРІЄНТАТОР-UA». Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 36, Том V(65): Тематичний Випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору». – К.: Гнозис, 2015. – 618с. – С.187-205. УДК 159.9.072. 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ «ПРОФОРІЄНТАТОР-UA». Я.Ю.Каплуненко,Т.М. Руденко (Ленг). Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – К.: ДП «Інформаційно- аналітичне агентство», 2016. – Том. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 28. – 484с. –С.186-208. УДК 159.9.072.
 
Я.Ю.Каплуненко - психолог-психодіагност,  науковий консультант проекту "Профорієнтатор Україна»,  Центр тестування та розвитку «Гуманітарні технології», Київ, Україна.
Т.М. Руденко (Ленг) - магістр психології, керівник проекту «Профорієнтатор-Україна», Центр тестування та розвитку «Гуманітарні технології», Київ, Україна.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Протягом 2019-2020 рр. планується масштабне лонгітюдне (моніторингове) дослідження прогностичної валідності методики "Профорієнтатор-UA". Прогностична валідність - це ключовий показник практичної цінності методики для висування прогнозу. Нам потрібно було почекати декілька років, щоб вчорашні школярі, які пройшли тестування, стали студентами вишів. Дослідження буде проведене соціологічною агенцією  "Vox Populi Agency".  

АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ГРИФ МОН УКРАЇНИ

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 47521 на твір Комп'ютерна програма "Комп'ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування "Профорієнтатор-UA ". Автори: Алтухов Віталій Владиславович, Кувшинова Олеся Леонідівна, Ленг Тетяна Миколаївна, Серебряков Олексій Георгійович, Шмельов Олександр Георгійович. Дата реєстрації: 29.01.2013 р.

2. Комп’ютерна програма "Комп’ютеризований комплекс тестування "Профорієнтатор-UA" схвалений до використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради  МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. Витяг з протоколу № 4 від 02 жовтня 2013 р. Висновок № 14/12-Г-1848 від 17.12.2014 р.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 68117 на твір "Комп'ютерна програма "Профкар'єра-UA". Автори: Шмельов Олександр Георгійович, Серебряков Олексій Георгійович, Алтухов Віталій Владиславович, Орлова Євгенія Олексіївна, Руденко Тетяна Миколаївна. Дата реєстрації: 05.10.2016 р. 

4. Рукопис програми "Комп'ютеризованого профорієнтаційного комплексу тестування "Профорієнтатор-UA" (розробники: Руденко Т., Каплуненко Я, Вертинська О., Романцова Т.) "Схвалено для використання в закладах загальної середньoї освіти".   Лист від 02.10.2018 № 22.1/12-Г-930  Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти", протокол № 2 від 25.09.2018.

5. Відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №272788 від 10.03.2020 власником знака PROFORIENTATOR® є Руденко Тетяна Миколаївна. Знак зареєстрований у відношенні товарів і послуг, які знаходяться у класах 9, 35, 41, зокрема: освіта, професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання).6

6. Відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №272789 від 10.03.2020 власником знака ПРОФКАР'ЄРА® є Руденко Тетяна Миколаївна. Знак зареєстрований у відношенні товарів і послуг, які знаходяться у класах 9, 35, 41, зокрема: освіта, професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання).

Надішліть нам заявку на тестування і консультацію

Вартість послуги
Профессьянс (від 8 років) 600 грн.
Профнавігатор (10-14 років) 600 грн.
Профмайстер (13-16 років) 600 грн.
Профорієнтатор-UA (13-18 років) 600 грн.
Профконсультант (22-65 років) 700 грн.
Профкар'єра-UA (20-40 років) 700 грн.
HR-супровід 1200 грн.
Місто

За попереднім записом, в суботу та неділю теж працюємо.

Адреса нашого офісу: Україна, Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 11Б (Бізнес центр "Армаріс"), поверх 4, офіс 423.

Схема проїзду