Загальний опис профорієнтаційнних інструментів та методик

НАЗВА: "КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ТЕСТУВАННЯ "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA" (UA/RU) 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 4752 від 29.03.2013г. 
Свідоцтво на знак для товарів і послуг ®PROFORIENTATOR № 272788 від 10.03.2020г.

Рекомендований вік: 13 – 18 років 

Мова тестування: російська, українська.

Спрямованість: профорієнтація школярів та абітурієнтів (допомога у виборі професії, профілю навчання, вищого навчального закладу тощо). Розроблено з метою діагностики професійної спрямованості учнів 8-11 класів, а також випускників шкіл, які ще не мають досвіду роботи. Комплекс поєднує аналіз мотиваційної сфери, особистісних якостей та інтелектуальних здібностей у межах діагностики професійних схильностей. Рекомендації щодо вибору професій надаються в межах кола спеціальностей, що відображають найбільш розповсюджені профілі підготовки сучасного фахівця з вищою або професійно-технічною освітою.

Основні параметри: час тестування ~ 1 година. Кіл-сть блоків тесту – 3 (інтереси, здібності, особистісні якості). Кіл-сть питань ~ 200

Результати тесту містять:

 • блок "Інтереси";

 • блок "Здібності";

 • блок "Особистість";

 • блок "Профільних напрямків";

 • переліки професій  відповідно до професійних інтересів,

 • переліки професій  відповідно до здібностей;

 • переліки професій  відповідно до структури особистості;

 • інтегрований перелік професій до всього тесту;

 • інтерпретація усіх шкал;

 • блок "Розвиток", рекомендації тренінгових занять і розвитку;

Модифікація.  Програма може бути налаштована  для конкретного навчального закладу, виходячи з напрямків навчання і професіональних стандартів, а також особливостей ринку праці регіону.  В наявний загальний перелік професій і спеціальностей може бути доданий перелік факультетів, спеціальностей або професій для конкретного навчального закладу або орагнізації-роботодавця.

Система BDE для роботи з базами. Комп’ютерна програма  має систему BDE для роботи з базами. Система BDE для роботи з базами це:

 • статистична обробка даних (кластерний аналіз, груповий профіль випробовуваних, перерахунок тестових норм), тобто робота з великим масивом даних школярів, абітурієнтів;

 • можливість роботи з базою даних (фільтрація випробовуваних за необхідними параметрами, відбір груп протоколів за допомогою багатофункціонального фільтра і можливість збереження протоколів в окремі бази даних, формування груп випробовуваних);

 • збереження результатів тестування в форматах * .doc (MS Word), * .xls (MS Excel), * .html, *.csv.

НАЗВА: ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА "ПРОФКАР’ЄРА-UA" (UA/RU) 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68117 від 05.10.2016г. 
Свідоцтво на знак для товарів і послуг
®ПРОФКАР'ЄРА № 272789 від 10.03.2020г.

Рекомендований вік: 20 – 40 (+) років 

Методика "Профкар’єра-UA" апробована та  стандартизована для роботи на території України у двох версіях –  українською та російською мовами.

Спрямованість: Кар’єрне консультування студентів і випускників, молодих і досвідчених фахівців (допомога в кар’єрному розвитку, виборі варіантів подальшої спеціалізації та працевлаштування). Розроблено з метою виявлення компетенцій, здібностей, мотивації студентів, молодих і досвідчених фахівців 20 - 40 років для прогнозування подальшого професійного та кар'єрного розвитку. Комплекс дозволяє оцінити професійно-важливі якості та зорієнтувати на ті посадові позиції і галузі, де вони будуть найбільш затребувані, успішні. Діагностичний комплекс і подальше кар'єрне консультування за результатами тестування може застосовуватися в Центрах сприяння працевлаштуванню студентів і випускників вузів, в психологічних службах ВНЗ, в відділах підбору персонала.

Основні параметри: час тестування ~ 1,5 години. Кіл-сть блоків тесту – 5 (установки, інтереси, здібності, мотивація, особистісні якості). Кіл-сть питань ~ 300 

Результати тесту містять:

 • блок "Життєві установки";

 • блок "Професійні інтереси";

 • блок "Професійні здібності";

 • блок "Професійна  мотивація";

 • блок "Структура особисті";

 • вектор кар’єри;

 • тип кар’єри;

 • переліки професій  відповідно до професійних інтересів,

 • переліки професій  відповідно до професійних здібностей;

 • переліки професій  відповідно до професійної мотивації;

 • переліки професій  відповідно до структури особистості;

 • інтегрований перелік професій до всього тесту;

 • інтерпретація усіх шкал;

 • блок "Розвиток", рекомендації тренінгових занять і розвитку;

 • система компетенцій, яка включає 11 універсальних компетенцій: лідерство, мотивація досягнень, стресостійкість, орієнтація на клієнта, комунікабельність, командність, організованість, нормативність, гнучкість, комплексне рішення проблем, орієнтація на розвиток.

Модифікація.  Програма може бути налаштована  для конкретного навчального закладу, виходячи з напрямків навчання і професіональних стандартів, а також особливостей ринку праці регіону.  В наявний загальний перелік професій і спеціальностей може бути доданий перелік факультетів, спеціальностей або професій для конкретного навчального закладу або компанїї-роботодавця.

Система BDE. Комп’ютерна програма  має систему BDE для роботи з базами. Система BDE для роботи з базами це:

 • статистична обробка даних (кластерний аналіз, груповий профіль випробовуваних, перерахунок тестових норм), тобто робота з великим масивом даних школярів, абітурієнтів;

 • можливість роботи з базою даних (фільтрація випробовуваних за необхідними параметрами, відбір груп протоколів за допомогою багатофункціонального фільтра і можливість збереження протоколів в окремі бази даних, формування груп випробовуваних);

 • збереження результатів тестування в форматах * .doc (MS Word), * .xls (MS Excel), * .html, *.csv.

ДОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ

НАЗВА: КАРТОЧНА МЕТОДИКА «ПРОФЕС'ЯНС»

Рекомендований вік: 10 – 18 років  (5-11 клас) Мова: російська, українська.

Спрямованість: активізуюча методика. Дозволяє скласти власну "Формулу професії". Карточна методика. 45  карток, 5 груп професійної діятельності.  Дозволяє визначити для школяра професійні спрямування, яким надаються переваги: предмети, цілі, засоби, умови (в тому числі особливі) праці; можливі напрями професійної діяльності та навчання; рекомендації з розвитку.

НАЗВА: ПОСІБНИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РАЗВИВАЮЧИХ ТРЕНІНГІВ 

Рекомендований вік: 14 – 18 років (8-11 клас)

Спрямованість: развиваючі  (тренінги) программи, які призначені для розвитку основних здібностей і якостей характеру, важливих для даного віку. Соціалізація, навчання, підготовка до подальшого розвитку, вступу до навчальних закладів. Фахівцю достатньо самостійно освоїти посібники для подальшого проведення тренінгових програм. 

 • ПОСІБНИК "Керування часом"

 • ПОСІБНИК «Увага — сила»

 • ПОСІБНИК «Свобода спілкування»

 • ПОСІБНИК «Психологічний театр»

 • ПОСІБНИК «Сдача іспиту»

З ПИТАНЬ ПРИДБАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗВЕРТАТИСЯ:

Руденко Тетяна, співавтор комп'ютерної програми "Комп'ютеризований профорієнтаційний комплекс тестування "Профорієнтатор-UA ", комп'ютерної програми "Профкарьера-UA", керівник проекту "Профорієнтатор Україна", "Профкар'єра Україна"

Контакти
Моб.: +38 067 233 32 10
E-mail: info@proforientator.com.ua

Надішліть нам заявку на тестування і консультацію

Вартість послуги
Профессьянс (від 8 років) 600 грн.
Профнавігатор (10-14 років) 600 грн.
Профмайстер (13-16 років) 600 грн.
Профорієнтатор-UA (13-18 років) 600 грн.
Профконсультант (22-65 років) 700 грн.
Профкар'єра-UA (20-40 років) 700 грн.
HR-супровід 1200 грн.
Місто

За попереднім записом, в суботу та неділю теж працюємо.

Адреса нашого офісу: Україна, Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 11Б (Бізнес центр "Армаріс"), поверх 4, офіс 423.

Схема проїзду