Світ, де комп’ютер став частиною природного оточення й професійної діяльності багатьох фахівців, змінився.

Комп'ютер як частина природного оточення і професійної діяльності фахівців

Наші діти живуть у світі, де комп’ютер став частиною природного оточення й професійної діяльності багатьох фахівців, де знання, інформація та інформаційні технології стали засобом здобуття свободи людини, а також стратегічним ресурсом технічного й соціального розвитку будь-якої країни, покращуючи якість праці й життя людини.

У нашій країні вже формується система споживачів інформації. Інформаційні, комп’ютерні й інтернет-технології застосовуються в бізнесі, освіті, політиці та інших сферах діяльності. Інформаційні ресурси, що є продуктом інтелектуальної діяльності, набувають особливої актуальності у формуванні інформаційної культури, як елементу загальної культури людства.

Одна з головних задач батьків – побачити ці зміни, підготувати дітей до життя в нових умовах і навчити:

  • самостійно користуватися сучасними інформаційними засобами;
  • формувати дослідницький інтерес;
  • швидко реагувати на зміни в інформаційному світі;
  • критично мислити, шукати и обробляти необхідну інформацію;
  • ефективним комунікативним стратегіям в інтернеті та в житті.

Роль знань надзвичайно зросла в інформаційному суспільстві. Знання стає фундаментальною основою нашого суспільства, усіх його сфер – від виробничо-економічної й політичної до духовно-культурної. "Знання й могутність людини співпадають," – писав Е.Тоффлер (105,522), один із найвидатніших американських письменників і футурологів, відомий своїми роботами про цифрову та інформаційну революції, а також про технологічний переворот. Видатний англійський фізик, Нобелевський лауреат за роботи в галузі квантової механіки Дж. Томсон писав: "У технічному прогресі беруть участь три основні елементи: знання, енергія та матеріал. Від цих трьох елементів залежить, наскільки цивілізація може панувати над природою. Знання, безумовно, є найголовнішим із них; без нього інші два елементи непотрібні" (103, 40-41).

У сучасному світі є багато джерел здобуття знань. Проте найголовнішим, як і раніше, залишається книга.

Джерела знань та інформації: И.А. Негодаев. Информатизация культуры Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е., Смыслова О.В. Интернет: воздействие на личность Сергей Дацюк. Коммуникативные стратегии

Надішліть нам заявку на тестування і консультацію

Місто