Як визначитися із спеціальністю у виші?

Як визначитися із спеціальністю у виші?

Вибір професії містить у собі багато чинників, насамперед: ким бути, до якої соціальної групи належати, який стиль життя обрати, які цілі визначити для себе в майбутньому.

Що таке професія, спеціальність, спеціалізація, спеціаліст?

Професія – це різновид трудової діяльності людини, якою вона може займатися:
- завдяки освіті, яку вона отримала в процесі навчання в освітньому закладі, 
- внаслідок самоосвіти та набутого досвіду самостійної практичної роботи. 

Ви прийняли рішення?

Тепер важливо визначити: у якому навчальному закладі Ви зможете здобути професійну освіту, як розвинути в собі професійно важливі якості, як набути практичний досвід роботи за обраним фахом.

Вибираєте спеціальність у виші?

Виші готують фахівців з широкого спектру природничонаукових та гуманітарних галузей знань на всіх існуючих рівнях вищої, довузівської, післявузівської та додаткової освіти.

Спеціальність (лат. Special  - вид) - вид діяльності в рамках однієї професії, що потребує конкретних знань, умінь та навичок, набутих у результаті освіти. Спеціальність - це сукупність теоретичних і практичних знань з окремої галузі.

Як вибрати спеціалізацію?

Спеціалізація (від лат. specialis - особливий, своєрідний) в освітній системі — це поглиблене вивчення відносно вузького поля діяльності, у межах спеціальності, що забезпечує необхідний рівень кваліфікації фахівця. 
Назва дисциплін спеціалізації та їхня кількість визначається  вишами САМОСТІЙНО, тому, обов’язково уточнюйте, яку спеціалізацію Вам можуть запропонувати. 

Спеціалізація відбувається на старших курсах вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, у середніх професійно-технічних училищах — з початку навчання. Вузька спеціалізація забезпечує більш якісне засвоєння студентами практичних вмінь та навичок. Назва спеціалізації звичайно відповідає назві випускової кафедри, тобто кафедри, на якій студент захищає свою дипломну роботу. Кожен студент на 3 курсі зустрічається з проблемою вибору спеціалізації, після того, як базові знання вже отримано. Наприклад, галузь знань - право, напрямок підготовки - право (право за галузями), спеціальність: правознавство, спеціалізацій може бути декілька: державно-правова, цивільно-правова, кримінально-правова і т.д. Кожна галузь юридичної діяльності потребує великого обсягу спеціальних знань. Якщо один юрист займається розслідуванням злочинів, а інший -оформленням операцій з майном, то навряд чи у випадку необхідності вони зможуть успішно замінити один одного.  

Отримана освіта дає можливість професійного розвитку в межах кількох спеціальностей. Будь-хто може отримати пристойну бізнес-освіту, але не кожен стане успішним менеджером. Один, наприклад, будуватиме літаки, а інший успішно їх продавати. Один досягне успіхів у галузі реклами, інший стане чудовим викладачем. Один стане провідним фахівцем великої компанії, інший - її власником. І від того, наскільки вірно буде зроблено вибір, залежить задоволеність роботою, успішність побудови кар’єри.

Як правильно визначитись?

Вибирайте відповідно до своїх ЗАХОПЛЕНЬ та ІНТЕРЕСІВ.  Спробуйте визначити, які дисципліни Вам більш цікаві. Від вибору Вашої спеціалізації залежить те, наскільки цікаво буде Вам навчатися два останні курси у виші. 

Ваші ЗДІБНОСТІ впливають на те, наскільки кваліфікованим фахівцем Ви станете. Чудово, коли наші бажання співпадають з нашими можливостями, а ще краще, якщо обидва ці фактори користуються попитом у суспільстві. 

У професійній освіті найважливішою метою є формування ОСОБИСТОСТІ фахівця. У сучасному підході, ЗУНи (знання, уміння й навички) та успішність у конкретній професії – це лише одна з умов повноцінного особистісного та громадянського розвитку, де поєднуються інтереси конкретної людини, яка прагне реалізувати свій потенціал, та інтереси суспільства, яке в ідеалі надає людині можливості для такої самореалізації.

При виборі спеціалізації, звертайте увагу НА ПЕРСПЕКТИВИ майбутньої роботи: чи зможете Ви влаштуватися на роботу з Вашою спеціалізацією, чи вона користується попитом. Варто відзначити, що на практиці те, ким Ви будете працювати, не залежить від спеціалізації.

Орієнтуйтеся на вибір та засвоєння не ОДНОЇ, а ДЕКІЛЬКОХ професій (включаючи й поєднання професій вищої, середньої та початкової освіти в однієї людини). Це значно розширить можливості працевлаштування на ринку праці,  підвищить якість професіоналізму. 
Спеціаліст – це людина, яка працює у певній спеціальності.
     
Зверніть увагу на те, що роботодавці дуже часто вимагають вмінь працювати в колективі, брати на себе відповідальність, займати активну соціальну позицію, плюс - мати базові компетенції, а також знання іноземної мови.

Запрошуємо пройти профорієнтаційну, кар’єрну діагностику та консультування:

Профорієнтація школярів (їх батьків) та абітурієнтів 13 - 18 років

Кар'єрне консультування студентів та випускників, молодих та досвідчених фахівців 20 - 40 років

Отримавши кваліфіковану допомогу та поради, можна найкращим чином визначити варіанти професійних та життєвих перспектив, корегувати цілі.

ТА ФОРМУВАТИ СВОЮ ВЛАСНУ НЕЗАЛЕЖНУ ДУМКУ.

Надішліть нам заявку на тестування і консультацію

Місто