Які тести застосовуються в профорієнтації та кар’єрному консультуванні?

Які тести застосовуються в профорієнтації та кар’єрному консультуванні?

У профорієнтаційній роботі ми застосовуємо комп’ютерні діагностичні комплекси тестування доктора психологічних наук, професора О.Г. Шмельова. Тести щорічно оновлюються: проводиться перевірка якості, оновлюються норми, поповнюються списки професій, здійснюється корекція банку питань. Норми розроблені для різних вікових груп.

Профнавігатор - комп’ютерний діагностичний комплекс, що призначений для профорієнтації школярів середніх класів 10 - 14 років (5-7 класи), котрі обирають профіль навчання та варіанти додаткового розвитку й підготовки (гуртки, секції). Комплекс може застосовуватися для дітей середнього шкільного віку. Комплекс використовується для профорієнтаційних консультацій з метою допомоги в професійному самовизначенні.

Профорієнтатор - UA - комп’ютерний діагностичний комплекс, що призначений для профорієнтаційної роботи з учнями 7-11-х класів та абітурієнтами 13 - 18 років, з метою визначення професійної спрямованості, формування профільних класів, вибору середніх спеціальних та/або вищих навчальних закладів, факультетів (спеціальностей) вишу.

Профкар’єра -UA комп’ютерний діагностичний комплекс, що призначений для профорієнтаційної роботи з молоддю 20 - 40 років, сприяння у працевлаштуванні випускників вишів, особистісного та професійного зростання молодих фахівців, ефективної взаємодії між студентами та компаніями-роботодавцями.

Професьянс - UA - методика для допомоги учням 5-11-х класів, починаючи з 12 років, у виборі професійного шляху. Послуга призначена для тих, хто хоче самостійно визначитися з вибором професії й при цьому віддає перевагу живому спілкуванню з психологом-профконсультантом замість комп’ютерного тестування.

Сучасний підхід – комп’ютерні психодіагностичні методики

Кожен психолог, що здійснює психодіагностичні дослідження, знає, скільки часу та сил може піти на «ручне» опрацювання результатів. Комп’ютерні технології  дозволяють автоматизувати процеси тестування, підрахунку результатів та адміністрування, надають можливість фахівцям зосередитися на вирішенні професійних задач.

Комп’ютерні психодіагностичні методики – це сучасний підхід до проведення психодіагностичних досліджень, новий клас психодіагностичного інструментарію. Їх поява і розвиток стали можливими завдяки швидкому розвитку інформаційних технологій. 

Комп’ютерні версії психодіагностичних методик – це аналог «бланкових» або «ручних» психодіагностичних методик, тобто в комп’ютерну систему перенесено знання та досвід професійних психологів.

Наш досвід роботи з комп’ютерним психодіагностичним інструментарієм, дозволяє підтвердити ефективність застосування сучасних комп’ютерних методик:
оперативність, швидка обробка даних та отримання результатів тестування діагностики, підвищують ефективність роботи психолога;
точність психологічного дослідження виключає помилки (при ручних методах розрахунку помилки неминучі);
висока об’єктивність результатів обстеження, виключено вплив психолога на процес та результат тестування;
якісно нові можливості для проведення діагностики особи та групи;
висока пропускна здатність дозволяє проводити масові дослідження;
професіоналізм - комп’ютерні системи діагностики звільняють від трудомістких рутинних операцій, дозволяють фахівцям зосередитися на вирішенні професійних задач.

Підвищуючи професіоналізм – надаємо якість психологічних послуг!

Цитована  література:

Шмелев А.Г. и коллектив (1996) Основы психодиагностики: Учебное пособие. - М.
Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. (1999) Словарь-справочник по психологической диагностике. - Киев; изд. 2-е, перераб., доп. - СПб.
Дюк В.А. (1994) Компьютерная психодиагностика. - СПб.

Надішліть нам заявку на тестування і консультацію

Місто