Профорієнтаційна робота в школі: основні переваги застосування комплексу «Профорієнтатор - UA» для середніх і вищих навчальних закладів

Основні переваги застосування комплексу «Профорієнтатор - UA»

Профорієнтація в школі

Профорієнтація являє собою системну й багатоступеневу допомогу учням середніх шкіл та вищих навчальних закладів, доступну протягом усього періоду становлення особистості. У профорієнтаційній роботі центр «Гуманітарні технології» використовує такі підходи: інформаційний, діагностико-консультаційний, розвиваючий, активізуючий. За час використання комплексу "Профорієнтатор-UA" наш Центр накопичив великий досвід застосування діагностично-консультаційного підходу в профорієнтаційній роботі, яким ми хотіли б поділитися. При використанні комп'ютерного тестування високі результати діагностико-консультаційного підходу досягаються в процесі індивідуального консультування психолога за результатами проведеного тестування.

Профорієнтаційна робота з учнями середніх шкіл, враховуючи їх інтереси, здібності та індивідуальні особливості

Сучасний світ професій став різноманітнішим, збільшилася кількість вищих навчальних закладів і напрямів роботи. Це призвело до того, що багатьом старшокласникам стало складніше зробити вибір майбутньої професії, тому профорієнтація в школі є актуальною та своєчасною. Комплекс "Профорієнтатор-UA" використовується в роботі з учнями середніх шкіл і дозволяє виявити їхні інтереси, здібності та індивідуальні якості. На основі результатів тестування проводиться індивідуальна консультація психолога, що дозволяє визначити схильність учня до того чи іншого виду діяльності, зіставляючи його індивідуальні особливості з тими професіями і сферам діяльності, де він зможе максимально себе реалізувати.

Організація профільних класів, враховуючи інтереси, здібності та індивідуальні особливості

По закінченні 8 - 9 класів школярів очікує навчання в профільних класах або спеціалізованих коледжах. Тому їм потрібно заздалегідь визначити напрямок подальшого навчання. Комплекс "Профорієнтатор-UA" складено таким чином, щоб виключити як випадкові, так і суб'єктивні фактори, що заважають правильному вибору майбутньої професії. З цією метою звіт про результати тесту доповнений діаграмою «профільні класи». Завдяки комп'ютерним технологіям, автоматизовані процеси тестування, підрахунку результатів та адміністрування, що дозволяє отримувати об'єктивні результати, вирішувати широкий спектр діагностичних завдань, включаючи діагностику особистості й групи.

Персональний підхід при складанні додаткових освітніх програм і подготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Комплексна педагогічна та профорієнтаційна діагностика дає можливість визначити сильні та слабкі сторони старшокласників, скорегувати виявлений у них нерівномірний розвиток, підібрати персональний підхід при складанні навчальних програм і підготовці до іспитів зовнішнього незалежного оцінювання. Тест на профорієнтацію для школярів містить 105 найбільш актуальних на сьогоднішній день професій, а також перелік дисциплін, за якими передбачені іспити ЗНО. На профконсультації одним з актуальних питань, що хвилюють старшокласників, є вибір майбутньої професійної сфери діяльності, тому всі зазначені в тесті професії співвіднесені з освітнім стандартом України.

Програми стимулювання активності й розвитку. Розширення особистісних можливостей, які сприяють соціалізації старшокласників

За результатами тестування видаються роздруківки з переліком розвиваючих тренінгів, рекомендованих для проходження старшокласникам. Це дає їм можливість краще розібратися в собі, у якій професійній сфері вони зможуть максимально самореалізуватися. Тренінги дозволять усвідомити свої індивідуальні особливості, здібності, якості, сформувати знання, вміння і навички, необхідні для освоєння конкретної професії, подальшого працевлаштування та кар'єрного зростання. Завдяки тренінгам старшокласники швидше приймають рішення у виборі професії, а також пріоритетних напрямків вдосконалення, що відповідає основній провідній діяльності цього віку.

Взаємовигідна співпраця з вищими навчальними закладами та компаніями-роботодавцями

Основне завдання для старшокласників - правильно вибрати виш і майбутню сферу діяльності. Саме тести на профорієнтацію для школярів дають можливість учням підібрати оптимально відповідні для них професії, а психолог-профконсультант підкаже, на які спеціальності орієнтуватися. Розглянутий діагностично-консультаційний підхід допоможе старшокласникам вибрати конкретну професію, виходячи з їх інтересів, і зробити корисною зустріч з представниками вищих навчальних закладів та організацій-роботодавців. На днях відкритих дверей представники вишів надають інформацію про сам навчальний заклад, підготовчі курси, факультети та спеціальності, за якими проводитиметься підготовка. Під час проведених центрами профорієнтації презентацій, екскурсій, семінарів і зустрічей з представниками організацій-роботодавців старшокласники дізнаються про реальний стан на ринку праці, про затребувані спеціальності й можливості побудови кар'єри. У перспективі це сприяє проведенню професійних проб і стажування молодих фахівців у різних організаціях.

Важливо! Викладена методика відбору в профільні класи ні в якій мірі не може замінити систематичну профорієнтаційну роботу.

Надішліть нам заявку на тестування і консультацію

Місто