Профорієнтаційний тренінг як постдіагностичний метод роботи з підлітками

Профорієнтаційний тренінг Автори:
Євгенія Орлова, психолог-розробник   
Віктор Ковязін, керівник відділу розвиваючих тренінгових програм

Психологічна діагностика - необхідний етап профорієнтаційної роботи, з його допомогою психолог виявляє здібності підлітка, особливості його особистості та сфери інтересів. Однак робота з клієнтом не обмежується тільки діагностикою, визначенням того, що вже існує. За результатами тестування та під час бесіди з психологом-консультантом з'ясовуються слабкі й сильні сторони підлітка, визначаються проблемні області, з якими варто працювати. І для деяких підлітків робота з психологами нашого Центру тестування і розвитку триває на тренінгу.
Задачі тренінгу
Що може дати тренінг підлітку, який самовизначається? У першу чергу, можливість хоча б трохи розібратися у світі професій і знайти себе в ньому, усвідомивши свої індивідуальні особливості, здібності та потреби, свої сильні й слабкі сторони. Він виконує функцію помічника в прийнятті рішення про вибір професії й у пошуку шляхів подальшого розвитку підлітка.
У Центрі тестування і розвитку "Гуманітарні технології" розроблено кілька видів тренінгів, які можуть допомогти підлітку самовизначатися в даній ситуації. Один з них, тренінг "Моя професія", безпосередньо пов'язаний з вибором професії, інші ж дозволяють підліткам розвинути інтерес до навчальної діяльності та сформувати такі навички, як уважність, запам'ятовування матеріалу, обчислення в умі, ефективні прийоми спілкування й публічного виступу та ін. Докладніше ми розповімо про ці види тренінгів далі.
Ось основні завдання профорієнтаційного тренінгу "Моя професія":
- активізація роздумів учасника тренінгу про вибір професії;
- здобуття учасником деяких знань про професії;
- ознайомлення учасника з характеристиками деяких професій;
- здобуття учасником нового досвіду (позитивного чи негативного) в обраній професії, освоєння моделей професійної поведінки;
- створення умов для аналізу й висновків для самостійного прийняття рішень;
- отримання зворотного зв'язку про себе як професіонала в ігровій діяльності.
Таким чином, тренінг дозволяє підлітку, який опинився в ситуації вибору, приміряти на себе хоча б деякі з професійних ролей, зрозуміти, наскільки вони йому відповідають або не відповідають і чому, і розвинути ті навички, які йому необхідні для успішного навчання й самореалізації у майбутній професії.
Структура і зміст профорієнтаційного тренінгу
Тренінги, розроблені в нашому Центрі, являють собою навчальні та розвиваючі програми з елементами тренінгу особистісного зростання. У тренінгах здібностей формуються різні навички, необхідні для навчання та майбутньої роботи. У профорієнтаційному тренінгу важливо, щоб дитина приміряла на себе різні професії, спробувала у грі отримати хоча б умовний, приблизний досвід виконання характерних для тієї чи іншої професії завдань, порівняла його зі своїми уявленнями про професію, зі своїми інтересами та здібностями.
Структура профорієнтаційного тренінгу "Моя професія" така:
перед тренінгом відбувається визначення 3-х професій, з якими піде подальша робота учасників;
ці професії порівнюються між собою за різними критеріями;
учасники роблять "безвідповідальний" вибір однієї професії;
відбувається вивчення "безвідповідально" обраної професії;
учасники обирають роль професіонала й беруть участь у рольовій грі, пов'язаній з обраною професією;
відбувається рефлексія гри і своєї участі в ній;
учасники роблять "відповідальний вибір" однієї професії або відмовляються від нього;
відбувається спільне визначення шляхів і напрямків подальшого розвитку;
учасники планують подальші свої кроки.
Структура цього тренінгу незмінна, змінюється тільки сам зміст рольової гри, вона кожного разу нова.
Види тренінгів, що проводяться в межах профорієнтаційної роботи
Як ми вже відзначали вище, крім тренінгу "Моя професія", розробленого безпосередньо для допомоги у виборі професії, у нашому Центрі існує серія тренінгів, що дозволяють підлітку розвинути свої здібності та навички в тих галузях, які йому необхідні для майбутньої роботи.
Розглянемо докладніше три напрямки розвитку та пов'язані з ним тренінгові програми.
ЗДІБНОСТІ (тестовий блок "Здібності" комплексу "Профорієнтатор"):
РОЗВИВАЮЧІ ТРЕНІНГИ: "Увага - сила", "Свобода спілкування", "Керування часом", "Складання іспиту".
Змінювати свої здібності в підлітковому віці нелегко, основні труднощі пов'язана з втратою мотивації до навчання.
Розвиток здібностей може дати результат двох видів: прямий і непрямий.
Прямий результат виражається в безпосередній зміні здібності. Це досягається постійними тренуваннями протягом тривалого часу, при цьому формуються інтелектуальні навички в цілому. Наприклад, читання формує лексичні навички та ерудицію, а розв’язання задач з математики - навички усної лічби та логіку. Шкільні заняття в даному випадку є прекрасними тренуваннями.
Непрямий результат виражається в придбанні нових знань про здібності та їх використання. Це досягається вивченням прийомів і методів, які допомагають використовувати ту чи іншу здібність, при цьому формується звичка постійного застосування конкретних прийомів і методів. Наприклад, публічний виступ допомагає формувати лексичні навички (через бажання їх використовувати), а робота без калькулятора - навички усної лічби і логіку.
Спеціалізовані тематичні тренінги мають на увазі частіше непрямий результат і служать для вивчення та закріплення поведінкових прийомів.
Приклад такого тренінгу - програма розвитку навичок уваги "Увага - сила". Конкретні його завдання:
усвідомлення учасниками тренінгу значущості уваги;
вивчення факторів, що впливають на увагу;
навчання учасників методикам залучення уваги до певних об'єктів і закріплення навичок їх застосування;
навчання методиці та навичці уникнення перешкод (відволікаючих чинників).
Пройшовши такий тренінг, підліток створює собі умови для більш ефективного використання здібності "увага".

ОБЛАСТЬ ІНТЕРЕСІВ (тестовий блок "Інтереси" комплексу "Профорієнтатор"):
РОЗВИВАЮЧИЙ ТРЕНІНГ "Хмари знань".
Особливим видом роботи, спрямованим на розвиток та посилення інтересів і мотивації, є активізуючий тренінг. Він розроблений спеціально для школярів з невираженими інтересами ("нічого не хочу" або "все хочу") і проводиться у формі рольових ігор. Мета ведучого такої програми - підвищення мотивації до навчальної діяльності, а досягається вона шляхом створення умов для залучення уваги й активізації роздумів учасників на задані теми.
Найбільш частими прийомами, які використовують ведучі, є "створення вибору" та "активізуючі питання". На занятті або у вправі перед учасниками ставиться якесь завдання. Вони повинні вирішити його, використовуючи певні ресурси та умови (час, люди, папір тощо). Будь-яка ситуація вибору змушує людину оцінювати й порівнювати, фіксуючи її увагу на певному об'єкті. Іноді для цього буває достатньо поставити питання. Будь-яке питання містить в собі якусь невизначеність. Об'єкт цієї невизначеності і стає об'єктом спрямованості мислення учасника співбесіди або тренінгу.
Важливо зауважити, що активізація мислення не завжди призводить безпосередньо до зацікавленості. Найчастіше, як би вчитель не хотів зацікавити учня своїм предметом, це не завжди виходить, тут багато чого залежить від особистості обох. Тому можливість зацікавити підлітків у якійсь конкретній галузі не є самометою ведучого активізуючого тренінгу. Досить буває домогтися того, щоб підлітки порівняли деякі сфери, зробили вибір, а далі досвід сам сформує інтерес або його відсутність.
ОСОБИСТІСТЬ (тестовий блок "Особистість" комплексу "Профорієнтатор"):
РОЗВИВАЮЧІ ТРЕНІНГИ: "Психологічний театр", "Самопізнання", "Хмари знань", "Формула таланту".
У підлітковому періоді розвитку особливо яскраво йде процес формування особистісних якостей людини, ціннісне самовизначення. Саме у віці 12-18 років діти переживають підліткові кризи. Вони починають ставити собі серйозні питання про себе, про світ, про інших людей та свої відносини з ними. І не завжди можуть відповісти на ці питання - не вистачає досвіду і знань. Щоб у всьому розібратися, їм потрібна допомога та підтримка. Але хто допоможе? Батьки, друзі, шкільний психолог? На жаль, батькам діти не завжди довіряють. Компетентність друзів-однолітків викликає сумнів у батьків, та й для самого підлітка авторитетніше той, хто старший. Шкільний психолог, як правило, відкритий для контакту, але підліток не йде до нього в кабінет, тому що не хоче виділятися ( "А раптом подумають, що зі мною щось не так?").
Робота з психологом-тренером у групі підлітків зі схожими проблемами - ось гарний вихід зі складної ситуації. Разом з досвідченим старшим товаришем підлітки вчаться пізнавати себе та інших, розвиватися, ставити запитання та відповідати на них. Особистісне зростання - це форма. Змістом же може стати будь-яка тематика, яка цікавить підлітків: спілкування, дружба, маски і ролі, внутрішній світ, навчання і життя, творчість ... Наша особистість - картина, а життя - палітра. Є ще й рука художника ...
Визначення сфер розвитку з використанням тестової батареї "Профорієнтатор"
Результати профорієнтаційного тестування дозволяють визначити напрямки постдіагностічного розвитку. У звіті по тесту, крім основної інформації, підліток отримує рекомендації про те, який тренінг йому більше відповідає. Показники за шкалами трьох описаних вище блоків тесту ( "Інтереси", "Здібності" і "Особистість") показують, наскільки участь у тому чи іншому тренінгу має сенс. У бесіді з психологом-консультантом ці рекомендації уточнюються, і підліток приймає рішення про те, чи потрібен йому тренінг, і якщо так, то який.
Ось такий вигляд має фрагмент звіту про проходження комплексу тестування "Профорієнтатор" з рекомендованими тренінгами:
Рекомендовані тренінги
Рис.1. Фрагмент звіту про проходження тесту: рекомендовані тренінги.
Рекомендовані тренінгові програми (в аналізованому нами випадку це "Увага - сила" і "Веб-дизайн") лежать в коридорі "вище 5,5". З чого ж робляться висновки про те, які тренінги потрібні? Актуальність участі в програмах формується необхідністю і потенціалом. Розглянемо шкальний профіль цього ж підлітка, його результати за трьома блоками "Профорієнтатор":
Результати тесту
Рис.2. Фрагмент звіту про проходження тесту: результати за трьома блоками тесту.
Наприклад, рекомендація участі в тренінгу "Увага - сила" залежить від декількох умов:
1. низький показник за шкалою "Увага" (блок "Здібності");
2. високий показник за шкалою "Знак" (блок "Інтереси");
3. високий показник за шкалою "Зорова логіка" (блок "Здібності"), хоча в даному випадку бал потрапив в область середніх значень;
4. високий показник за шкалою "Самоконтроль" (блок "Особистість").
Пункти 1 і 2 свідчать про необхідність розвитку сфери уваги, а пункти 3 і 4 відображають потенціал, тобто те, наскільки ефективно можна розвивати цю сферу. Методи та прийоми управління увагою, яким навчає тренінгова програма, ґрунтуються на вмінні "уявити" і "бути організованим". "Зорова логіка" і "Самоконтроль" - помічники в проходженні програми. Та найбільш значущі помічники - воля й бажання розвиватися. Тому будь-який результат повинен бути підкріплений співбесідою з учасником тестування з метою уточнення побажань і актуальності проходження тренінгових програм.
Результати тренінгу. Що дає в підсумку профорієнтаційний тренінг самовизначатися підлітку?
Тренінги здібностей допомагають освоїти навички, необхідні для успішного навчання і подальшої роботи. За час участі в тренінгу "Моя професія" у підлітка з'являється новий досвід, йому доводиться самостійно вибрати професію, опрацювати її та в кінці підтвердити свій вибір або відмовитися від нього. Відмов зазвичай буває близько 10%.
Цікаво відзначити, що з усіх, хто прийшов на цей тренінг 15% - це ті, хто хотів би спробувати хоча б у грі ту професію, за якою вони точно не будуть вчитися та працювати, тому ще одна функція цього тренінгу має жартівливу назву "Прощавайте, дитячі мрії! ". Багато хто хотів стати актором, модельєром, були серед підлітків "жінки-хірурги" і навіть один "кілер", правда, не було жодного "космонавта" ... У результаті тренінгу його учасники змогли прожити ці ролі й усвідомити, що до їх реальних потреб ці професії не мають жодного відношення.
Таким чином, завдяки тренінгам підлітки підходять до вибору професії самостійно, уже з урахуванням своїх особливостей, з новими навичками та з інтересом до навчання.
Як оцінити ефективність тренінгу?
Чи можна визначити, наскільки корисним виявився тренінг для підлітка? Якщо згадати основні завдання тренінгу, про які ми говорили раніше, то, виходячи з них, про успішність тренінгу можна судити по тому, чи сформована та чи інша навичка, чи з'явився інтерес до професії, чи готовий підліток зробити самостійний вибір. Перевірити це можна, наприклад, за допомогою опитування учасників після закінчення тренінгової програми. Час від часу ми проводимо такі опитування. Вони бувають трьох видів:
- миттєвий зворотний зв'язок (опитування на тренінгу, його проходять 95% учасників);
- короткостроковий зворотний зв'язок (збори через тиждень для перегляду фотографій і відеоролика про минулий тренінг, у ньому беруть участь 50% підлітків, які пройшли тренінг);
- довгостроковий, або відстрочений (дзвінки до всіх учасників групи через рік-два, при цьому опитати вдається не більше 5% учасників).
Крім інформації, отриманої з опитувань, ми можемо спостерігати деякі об'єктивні показники ефективності тренінгу: наприклад, підліток навчився висловлювати свої думки вголос, освоїв методику швидких обчислень в умі, став уважнішим. Вони спостерігаються вже в процесі тренінгу або до моменту його завершення.
Інші ж показники не завжди виявляються одразу, ефект найчастіше буває відстроченим, неявним і стосується глибинних особистісних змін, змін у мотиваційній сфері, у системі цінностей, формування почуття відповідальності за своє життя, саморозуміння, самоусвідомлення й готовності робити власний свідомий вибір. І цей результат для нас найбільш важливий.
Отже, вибір професії - серйозний і відповідальний крок, і, на щастя, існує цілий комплекс методів, що дозволяють зробити його обдуманим і оптимальним: психологічні тести, консультація з психологом-профорієнтатором тощо.
У цій статті ми спробували розповісти про один з таких методів - про тренінги нашого Центру та про те, як вони можуть допомогти підліткам у самовизначенні.

Джерело: http://teletesting.ru

Надішліть нам заявку на тестування і консультацію

Місто