ТРЕНІНГИ

Активізуючі й розвиваючі програми - це необхідний етап профорієнтаційної роботи.

Тренінги допомагають школярам і абітурієнтам розвивати основні здібності та якості характеру, важливі для даного віку, навчання, вступу до вишу й майбутньої роботи. Працювати з мотивацією, і, урешті-решт, розвивати потенціал кожного учасника.

Тренінгові програми, розроблені в Центрі тестування й розвитку "Гуманітарні технології", пройшли неодноразову адаптацію в практичній діяльності, і регулярно застосовуються в профорієнтаційній і розвиваючій роботі з підлітками. Являють собою навчальні й розвиваючі програми з елементами тренінгу особистісного зростання.

Чим корисний профорієнтаційний тренінг підлітку, який самовизначається

Тренінги допомагають набути навички, необхідні для успішного навчання й подальшої роботи. За час участі в тренінгах діти отримують свій особистий новий досвід, здобувають комунікативні навички, самостійність, упевненість у собі, стійкість до стресів тощо. Завдяки тренінгам, школярі підходять до вибору професії самостійно, уже з урахуванням своїх особливостей, з новими навичками й інтересом до навчання.

Яким чином ми даємо рекомендації з розвитку й тренінгів
Методика "Профорієнтатор-UA" доповнена спеціальним блоком "Розвитку", що відображає перелік рекомендованих школяреві тренінгових (розвиваючих) програм. На даний момент він містить рекомендації до 6 тренінгових програм. Кожна з них рекомендується у двох випадках: якщо у школяра за даною тематикою або недостатня розвиненість тієї чи іншої якості або навпаки, висока розвиненість. Після проходження тестування й індивідуальної консультації, підліток отримує рекомендації про те, який тренінг йому більше відповідає, наскільки участь у тому чи іншому тренінгу має смисл. У бесіді з психологом-консультантом ці рекомендації уточнюються, і підліток приймає рішення про те, чи потрібен йому тренінг, і якщо так, то який.

Співвідношення тренінгів і показників методики "Профорієнтатор-UA":

Тренінги Форма проведення

Блок «Розвиток»
Показники методики «Профорієнтатор-UA»

Гарно доповнює тренінг
"Керування часом" Навчальний тренінг інтенсив Самоорганізація "Моя ціль"
"Моя ціль" Навчальний тренінг інтенсив Самоорганізація "Керування часом"
"Увага - сила" Навчальний тренінг інтенсив

Емоційна саморегуляція

Самоорганізація
"Складання іспиту"
"Свобода спілкування" Комунікативний тренінг Комунікативні навички "Психологічний театр", "Складання іспиту"
"Складання іспиту" Навчальний тренінг 

Емоційна саморегуляція

Комунікативні навички
"Свобода спілкування"
"Психологічний театр" Розвиваючий тренінг особистісного зростання Лідерство і стосунки "Свобода общения"

 

P.S.: За результатами опитування компаній-роботодавців найбільш пріоритетними при відборі молодих фахівців, з точки зору експертів ЦТР "Гуманітарні технології", виявилися два критерії - особистісні компетенції (75 %) та якість освіти (63 %), причому ділові якості й потенціал відіграють вирішальну роль при відборі й оцінці персоналу. Можна зробити припущення, що найближчим часом попит оцінки за компетенціями за допомогою тестування чи ділових вправ, кейсів та ігор може значно зрости. 

Надішліть нам заявку на тестування і консультацію

Місто