Вибір професійного шляху- життєво важливе рішення для молоді

Вибір професійного шляху

Автор: Шаповалов В.А.. Джерело: temenos.com.ua

Вибір професійного шляху - життєво важливе рішення для молоді // Газета ХХІ Століття. 18 липня 2012, №55 (1067)

У сучасних умовах розвитку в Україні ринкових відношень, ринку праці, нових форм власності, безробіття й конкуренції, своєчасний і обґрунтований вибір молоддю професії, навчального закладу, набуває дедалі більшого економічного й соціального значення.

Як відомо, успішний вибір професії значною мірою визначає результати праці, рівень добробуту, сприяє реалізації особистісного потенціалу, а держава отримує максимальну віддачу. Якщо вибір професії молодою людиною зроблений необґрунтовано, помилково, то це може вплинути на якість його навчання у виші, і значною мірою знизити його конкурентоспроможність на ринку праці.

У цій ситуації актуально й гостро постає проблема конкретної допомоги молоді в професійному самовизначенні засобами професійної орієнтації. Сьогодні формування психологічної готовності випускників школи до усвідомленого вибору професії, до праці, стало не тільки гострою необхідністю, але й багатогранним і складним процесом.

Слід зазначити, що нова соціально-економічна ситуація в країні породжує особливі проблеми в цій сфері, і мені це відомо не з чуток.

Після численних зустрічей зі школярами та їх батьками (у межах реалізації проектів з профорієнтації) мені як практикуючому психологу стало очевидно, що більшість молодих людей прагне здобути вищу освіту, це є нормою й мінімальної планкою, у всякому разі, для обласного центру. У більшості випадків на це їх штовхають батьки, для яких освіта дійсно є цінністю, але для багатьох молодих людей - швидше  формальністю. Це може бути пов'язано з тим, що освіта, яка здобувається, обрана не виходячи з бажань чи здібностей самого абітурієнта, а «по знайомству», «як друзі або батьки сказали», «популярність професії» тощо.

На жаль, на сьогоднішній день школа практично втратила свої профорієнтаційні позиції. Це, у першу чергу, пов'язано з тим, що функція профорієнтації формально покладена на класного керівника, з епізодичною участю шкільного психолога. Але у зв'язку з тим, що шкільний психолог, у більшості випадків, один на школу, а класному керівникові доводиться вирішувати безліч завдань, пов'язаних з освітнім процесом, то справа до кваліфікованої профорієнтації, як правило, не доходить.

Є ще одна важлива проблема, яку зазначають багато психологів і профконсультантів, - фактична відсутність вітчизняних розробок психодіагностичного інструментарію для здійснення профдіагностики, який відповідав би сучасним вимогам і дозволяв оцінювати особистість комплексно, тобто з урахуванням інтересів, здібностей та особистісних якостей. Такі комплекси вже досить давно існують у Європі, США, Росії та успішно використовуються в реалізації державних проектів. Також слід зазначити, що більшість психодіагностичних методик, які використовуються сьогодні психологами, безнадійно застаріли й не проходили процесу адаптації в Україні, а це є порушенням критеріїв науковості, прийнятих світовою науковою спільнотою, і результати, отримані за допомогою цих методик, можна, м'яко кажучи, назвати некоректними.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, з ініціативи представництва в Україні «Центру тестування і розвитку« Гуманітарні технології », у 2012 році була проведена повна наукова адаптація серед українських школярів тестового комплексу«Профорієнтатор», розробленого провідними фахівцями факультету психології Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова.

Комплекс «Профорієнтатор» розроблений з метою діагностики професійної спрямованості учнів 8-11 класів, а також випускників шкіл, які ще не мають досвіду роботи. Комплекс поєднує аналіз мотиваційної сфери, особистісних якостей та інтелектуальних здібностей у межах діагностики професійних схильностей.

У Луганську протягом лютого та березня 2012 року за підтримки київських колег була проведена безкоштовна акція з тестування за допомогою комплексу «Профорієнтатор» школярів 8-11 класів.

За зазначений період було протестовано понад 80 дітей з різних шкіл міста та області. Усім учасникам акції, у присутності їх батьків, були надані рекомендації на основі результатів тестування з вибору професій у межах кола спеціальностей, які відображають найбільш поширені профілі підготовки сучасного фахівця з вищою або середньою освітою.

У результаті проведеної роботи та отриманих відгуків від школярів і їх батьків, важливість проведення профорієнтаційних заходів важко переоцінити. Наш досвід зайвий раз підтвердив, що з урахуванням економічних, політичних і соціальних змін, що відбуваються в нашій країні, необхідно приділяти більше уваги професійній орієнтації та професійному самовизначенню молоді: це ті завдання, вирішення яких наша країна по-справжньому ще не розпочала.

На мій погляд, об'єднання зусиль і просвітницька діяльність громадських організацій, працівників системи освіти та фахівців, що надають профорієнтаційні послуги, дозволить створити умови, що забезпечать підвищення професіоналізму майбутніх фахівців, зростання рівня добробуту кожного й економіки України в цілому.

Надішліть нам заявку на тестування і консультацію

Місто