Вищім навчальним закладам

Системний і комплексний підхід в реалізації послуг профорієнтаційного і освітнього консультування дозволяють зробити профорієнтаційну допомогу багатоступінчастою і доступною протягом усього періоду професійного розвитку.

ВУЗІВСЬКА СТРАТЕГІЯ ЦЕ

 • Підвищення рівня вузу в рейтингу привабливості серед майбутніх абітурієнтів та їх батьків.

 • Надання  реальної профорієнтаційної допомоги школам.

 • Розширення спектру діяльності Центру Профорієнтації, Центру Кар'єри.

 • Розширення спектру послуг підрозділів додаткової освіти.

 • Один з реальних кроків в бік «компетентнісного» підходу в освіті.

 • Залучення додаткових позабюджетних коштів.

 • Налагодження взаємовигідних контактів з компаніями-роботодавцями.

ДЛЯ ВИШІВ МИ ПРОПОНУЄМО

 • Поставку комп'ютеризованих тестових комплексів "Профоріентатор-UA", "Профкар'єра-UA". Методики  апробовані та  стандартизовані для роботи на території України у двох версіях –  українською і російською мовами. Комп'ютеризовані профорієнтаційні комплекси - це мобільність, автономні або дистанційні версії тестових комплексів дозволяють фахівцям бути мобільними, виїздити в будь-яке місто України. Тестування може проводитися на будь-якій обладнаній комп'ютерній базі, пропускна здатність - 20 осіб (або від кількості комп'ютерів). Застосування сучасних, науково обґрунтованих комплексів тестування – один з реальних кроків у бік «Компетентісного» підходу в системі освіти.

 • Підготовку фахівців. Наявність кваліфікованих фахівців - важлива умова.

 • Організацію і супровід роботи Центру Профорієнтації та Центру Кар'єри. 


ДЛЯ ЦЕНТРУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

Послуга "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA" для школярів, абітурієнтів 13 - 18 років та їх батьків  допоможе

 • Визначити профільний напрямок навчання в школі.

 • Вирішити, продовжувати навчання в школі або вступати до коледжу.

 • Вирішити, яку обрати спеціальність і до якого вишу піти вчитися.

 • Вибрати професію з урахуванням інтересів, здібностей і особистісних якостей.

 • Підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

 • Підібрати тренінги для подальшого особистісного розвитку.

 ДЛЯ ЦЕНТРУ КАР'ЄРИ

Мета проекту "ПРОФКАР’ЄРА-UA"

Основне призначення проекту - виявлення компетенцій, здібностей, мотивації студентів для прогнозування подальшого професійного та кар'єрного розвитку. Комплекс "Профкар'єра-UA" дозволяє оцінити професійно-важливі якості студентів та зорієнтувати їх на ті посадові позиції і галузі, де вони будуть найбільш успішні. Діагностичний комплекс і подальше кар'єрне консультування за результатами тестування може застосовуватися в Центрах сприяння працевлаштуванню студентів і випускників вузів, а також в психологічних службах ВНЗ. 

"ПРОФКАР’ЄРА-UA" - наукомістка інноваційна послуга, спрямована на профорієнтаційну роботу з молоддю, на сприяння в працевлаштуванні випускників закладів вищої та середньої освіти, розвиток професійного зростання молодих фахівців і здійснення ефективної взаємодії між ними і компаніями-роботодавцями. Включає в себе психодіагностичну методику (батарею тестів) «Профкар’єра-UA» і комплекс методів та інструментів профорієнтаційного супроводу.

Послуга "ПРОФКАР’ЄРА-UA" для студентів і випускників  20 - 40 років дає можливість

 • Визначити спеціалізацію і зробити навчання більш ефективним і цілеспрямованим.

 • Визначити пріоритетні варіанти побудови кар'єри.

 • Оцінити потенціал і перспективи професійного зростання, скласти план професійного і кар'єрного розвитку.

 • Правильно вибрати тренінгові програми для особистісного розвитку.

 • Розглянути необхідність отримання додаткової освіти, розширити конкурентний потенціал.

 • Визначити оптимальну посадову позицію, компанію для працевлаштування і вектор кар'єри.

 • Грамотно скласти резюме, розширити можливості працевлаштування після здобуття вищої освіти.

*Ми стали учасниками ПРОЕКТУ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗУ № 064/Р1/1. Програма територіальної співпраці країн східного партнерства Білорусь-Україна, виконання Грантової Угоди № 83265655 від 29 листопада 2017 року. Створення транскордонної мережі університетських центрів Професійного і Кар’єрного консультування  для  підвищення конкурентоздатності випускників на ринках праці України і Білорусії.

По закінченні  вишу перед випускниками постає ситуація  вибору – де ж краще застосувати свої знання та здібності, в якій сфері й організації реалізувати себе, як матеріально забезпечити своє життя?  Система вищої освіти не встигає адаптуватися до швидких змін умов сучасної економіки. Система  вузівського розподілення й працевлаштування потребує уваги, аби українська молодь  шукала роботу не тільки за допомогою родичів і знайомих.

Надішліть нам заявку на тестування і консультацію

Місто